Supplier Contract Management

Modulul Supplier Contract Management urmăreşte ciclul de viaţă al oricărui tip de contract de achiziţie, de la formarea şi semnarea acestuia, şi până la finalizarea lui. Modulul Supplier Contract Management este o componentă indispensabilă în susţinerea strategiei companiilor care derulează proiecte mari de achiziţie, devenind indispensabil atât prin functionalităţile lui, precum şi prin capabilităţile sale de integrare cu alte soluţii software de afaceri.

Beneficii:

 • Reduce costurile alocate pentru administrarea contractelor;
 • ​Creşte conformitatea şi elimină riscurile financiare;
 • Reduce riscurile operaţionale;
 • Îmbunătăţeşte managementul financiar;
Caracateristici:
 • Urmărirea contractelor şi informaţiile aferente;
 • Gestionarea aspectelor comerciale şi financiare legate de contracte, cum ar fi: facturile cu furnizorii, calendarul plăţilor agreat, avansuri, garanţii, scrisori de garanţie bancară, situaţia restanţelor sau a datoriilor în perioadă, penalităţi;
 • Controlul procesului de analiză şi planificare a investiţiilor: scenarii de finanţare, bugetare / business plan, cash flow sau bilanţ;
 • Managementul delincvenţelor şi a evenimentelor ce apar pe parcursul contractului (ticket management);
 • Managementul aprobării plăţii facturilor furnizor (ePayment Approval) prin configurarea şi urmărirea unor fluxuri de aprobare „bun de plată”, prin definirea rolurilor implicate în procesul de aprobare şi a termenelor de plată;
 • Asocieri de facturi cu plăţi efectuate şi celule de buget;
 • Document management - suportul lucrului cu documente şi fişiere fizice asociate unor fluxuri sau derulării unui contract cu furnizorul;
 • Un motor de căutare performant pentru regăsirea rapidă a datelor despre furnizori, contracte, etape curente în derularea contractelor;
 • Istoria relaţiilor contractuale, cu furnizori diverşi, ajutând compania în procesul decizional.

Clienti Supplier Contract Management

Farmexpert

Farmexpert