Collection

Charisma Collection este o soluţie extrem de eficientă de colectare a debitelor de la clienţi, gestionând procesele de soluţionare a dosarelor juridice şi reposesie, precum şi orice activitate de remarketing - reselling, renting, refinancing. Aplicaţia administrează optim şi prioritar eforturile de recuperare debite, în paşi simpli dar concreţi: indentifică datornici, crează tichete de delicvenţă, adminstrează conturilor datornicilor, urmăreşte şi finalizează procesul de recuperare.
 
 Beneficii și caracteristici:
 • Reduce timpii de analiză şi măreşte eficienţa recuperatorilor
  • Include un sistem eficient de ticketing pentru identificarea datornicilor, gruparea lor pe baza nivelului de delicvenţă şi crearea tichetelor de delicvenţă.
  • Automatizează procesele de recuperare prin închiderea şi deschiderea de tichete de delicvenţă în funcţie de apariţia plăţilor în sistem şi a închiderilor de facturi.
  • Urmăreşte fluxurile de activităţi asociate conturilor curente precum şi accesul la întreaga istorie a proceselor de recuperare din trecut, cum ar fi starea curentă, etapele finalizate, etapa viitoare, valoarea debitelor, responsabil cont, sau numărul zilelor trecute de la scadenţă.
 •  Optimizează operaţiunile de colectare şi reduce costurile interne
  • Elimină munca manuală, atât de costisitoare şi consumatoare de timp, necesară gestionării facturilor şi a comunicării cu clienţii restanţi. 
 • Permite definirea, customizarea şi gestionarea strategiilor de recuperare a banilor prin modalităţi de notificare a clienţilor şi setarea de termene pentru a reacţiona la acestea şi de a acoperi datoriile scadente (SMS – 1zi, Apel telefonic – 5 zile, Scrisoare – 10 zile). 
 • Reduce datoriile clienţilor, optimizează profitul şi creşte fluxul de numerar
  • Proces structurat de colectare a datoriilor, funcţie de specificul fiecărei organizaţii.
  • Micşorează valoarea  indicatorului DSO (Days Sales Outstanding) prin micşorarea numărului mediu de zile necesar transformării datoriilor în numerar.
 • Generează o recuperare a investiţiei rapidă datorită costurilor scăzute de utilizare şi implementării rapide.

Clienti Collection

Sorste

Sorste

Regina Maria

Regina Maria

RCI Leasing

RCI Leasing

Raiffeisen Leasing

Raiffeisen Leasing

Piraeus Leasing

Piraeus Leasing

Mercedes Benz Finans Sverige AB (Scandinavia)

Mercedes Benz Finans Sverige AB (Scandinavia)

Fildas

Fildas

FanCurier

FanCurier

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

BCR Leasing

BCR Leasing

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Referințe Collection