Arendă

Charisma Arendă este un modul auxiliar al sistemului Charisma ERP care permite gestionarea contractelor de arendă până la nivel de parcelă, a obligațiilor și termenelor de plată, prețului/tonă produs agricol etc. 

Caracteristici:
 • Permite gestionarea contractelor de arendă și a informațiilor atașate de acesta: număr si dată contract, dată expirare contract, date de indentificare și date de contact arendator (persoană fizică/persoană juridică), actul de proprietate, alte mențiuni;
 • Permite atașarea de documente scanate contractului din sistem, gestionarea versiunilor și întregul flux de lucru de documente care derivă din existența unui contract de arendă (act adițional, plată, livrare bunuri);
 • Fiecărui contract i se poate atașa o listă de parcele în care sunt definite: categoria de folosință, număr parcelă, număr solă, suprafață parcelă);
 • Permite introducerea obligațiilor și termenelor de plată stabilite prin contract: redevență produs agricol (to/ha), preț/tonă produs agricol, termenele de plată pentru ambele tipuri de redevențe;
 • Permite actualizarea în masă a contractelor pentru prețul/tonă al produsului agricol stabilit ca redevență (ce se stabilește în momentul recoltei), printr-o fereastă care va permite selecție multiplă de contracte și obiecte de contract, cu afișarea informațiilor relevente (nr/dată contract, partener contract, obiect contract, valoare / cantitate obiect contract;
 • Gestionarea modificărilor la contract prin acte adiţionale şi păstrarea istoricului tuturor versiunilor contractului;
 • Prezintă mecanisme de atenționare în cazul introducerii unei parcele pentru un contract care există deja alocat altui contract;
 • Modulul este nativ integrat cu modulele de contabilitate financiară și contabilitate de gestiune pentru evidența plăților redevențelor în produse agricole și financiare (prin casă și bancă) și calculul restului de plată pentru fiecare arendator, fiind parte integrantă din aplicația Charisma;
 • Gestionarea informaţiilor necesare pentru raportările la institutiile publice;
 • Listă rapoarte disponibile în modul:
  • Rapoarte de tip “listă”;
  • Rapoarte “comparative”;
  • Rapoarte de tip “indicatori de performanță și de rezultate”;
  • Rapoarte de tip “prognoză”;
  • Rapoarte pentru instituții publice. 

Clienti Arendă

Agroexpert

Agroexpert

Agricost

Agricost