Comerț cu Cereale

Modulul Comerț cu Cereale asigură gestionarea stocurilor de cereale proprii sau aflate în custodie prin captarea și procesarea informațiilor legate de intrările și ieșirile de stoc:
  • Recepția mărfii, prin interfațarea cu cântare electronice și analizoare de granule pentru preluarea cantităților și parametrilor de calitate a produselor;
  • Trasabilitatea mișcării efectivelor de cereale efectuate în interiorul unui siloz (aerare, tarare, gazare, transfer);
  • Calcul stocuri la fizic, util (STAS) și util la zero (fără impurități), conform legislației românești;
  • Gestionarea ieșirilor de marfă și calculația prețurilor în baza parametrilor contractuali și a celor înregistrați la intrare/ieșire marfă;

Caracteristici:
  • Urmărirea derulării contractelor de achiziție/vânzare cereale;
  • Monitorizare şi administrarea eficientă a stocurilor atât în depozite proprii, cât și ale terților în cazul mărfurilor aflate în custodie;
  • Generarea automată a documentelor pe baza datelor din unul sau mai multe documente existente (conform fluxurilor predefinite), asigurând în acelaşi timp şi trasabilitatea acestora;
  • Gestionarea activității din silozurile de cereale;
  • Raportări: centralizator contract, fișe de magazie, rapoarte contabile, financiare, marfă facturată etc.

Clienti Comerț cu Cereale

A&S SILOZURI

A&S SILOZURI

AGRO OIL SERVICE

AGRO OIL SERVICE

Referințe Comerț cu Cereale