Servicii de audit SQL Server


TotalSoft pune la dispoziția companiilor servicii IT adaptate nevoilor lor, indiferent de domeniul de activitate al acestora. Un astfel de serviciu este verificarea instanței SQL Server pentru identificarea eventualelor probleme hardware ale mașinii fizice sau virtuale pe care este instalată, configurări și setări eronate, probleme de arhitectură ale bazei de date, procesele blocante sau cu performanță scăzută.

TotalSoft oferă trei pachete de audit, în funcție de complexitatea cerinței clientului:
 1. DMV
 2. Baseline  
 3. SQL DR   

1. DMV

Pachetul presupune interogarea “System Dynamic Management Views” pusă la dispoziție de MS SQL Server și analizarea rezultatelor returnate. Deoarece “System Dynamic Management Views” include informații doar de la ultimul restart de SQL Server, perioada de analiză trebuie să fie cât mai mare. Se va analiza mașina pe care este instalată instanța, setările instanței SQL și o bază de date la alegere.

În urma analizei, va rezulta un raport care include scripturi pentru rezolvarea problemelor menționate mai jos:
 1. Recomandări hardware (setări ce țin de instanța de SQL Server, tempdb, maxdop, ram). Pentru aceste setări este nevoie, pe lângă permisiunile din prerechizite, și de permisiunile: Alter server state și Alter settings;
 2. Corecții de arhitectură a bazei de date (missing/unused index, heaps);
 3. Verificări ale planurilor de mentenanță;
 4. Determinarea primelor trei optimizări care se pot face relativ repede în cazul procedurilor ineficiente ca timp de rulare / logical reads / consum CPU (fără a afecta fluxurile de business sau a rescrie o parte semnificativă din codul lor).
În plus, se va transmite si o lista cu procesele costisitoare, stabilită în functie de specificul serverului.

2. Baseline

Include pachetul DMV la care se adauga servicii noi, detaliate mai jos.

Analiza se face tot prin intermediul “System Dynamic Management Views”, diferența față de DMV fiind că rezultatele se vor salva indiferent de momentul de restart al serverului. View-urile de sistem sunt interogate la un interval de 15 minute, iar rezultatele vor fi salvate plecând de la ultima rulare. Astfel, se poate observa evoluția în timp a unei configurări.

Pentru o analiză cât mai corectă, recomandăm ca durata de colectare a datelor să fie de minim o săptămână, iar mașina analizată să fie cea pe care este instalată instanța, setările instanței SQL și toate bazele de date de pe instanța respectivă.

În urma analizei, va rezulta un raport care include, pe lângă datele din raportul DMV, optimizarea unei baze de date. Se vor putea determina top 10 optimizari care se pot face rapid în cazul procedurilor ineficiente ca timp de rulare / logical reads / consum CPU (fără a afecta fluxurile de business sau a rescrie o parte semnificativă din codul lor).

3. SQL DR  - SQL Server Distributed Replay

Include pachetele DMV și Baseline la care se adaugă testarea corecțiilor sau a recomandările făcute pe o imagine a bazei din producție.
 
Astfel, în funcție de ora în care s-au sesizat procese blocante/lente, se pornește un backup al bazei de date și în paralel se captează un workload al bazei de producție (durată - minim 4h, recomandat 8h , pentru a avea o imagine reprezentativă a ceea ce se întâmplă în activitatea de producție). Workload-ul va fi sub forma unui server side trace.

După ce lista de fixuri este completă, se vor desfășura următoarele activități:
 • se restaurează backup-ul din producție (pe mediu similar cu cel din producție);
 • se reaplică trace-ul captat pentru a obține timpi/valori pe noul mediu;
 • se rulează corecțiile;
 • se reaplică trace-ul captat pe bază pentru a obține timpi/valori pe mediul corectat;
 • se compară cele două rezultate;
 • se restaurează backup-ul pe un mediu recomandat în urma analizelor de la opțiunile anterioare;*
 • se rulează corecțiile și se reaplicaă trace-ul pe mediul recomandat;*
 • se compară cu cele două rezultate anterioare.*
(* se pot oferi doar în măsura în care serverul nu respectă recomandările actuale de specificații hardware pentru instalarea SQL Server)
În urma analizei, va rezulta un raport care include, pe lângă datele din raportul DMV și Baseline:
 • Simulare upgrade hardware (acolo unde este cazul);
 • Optimizare top trei proceduri (cu rescriere) costisitoare, fără a afecta fluxurile de business;
 • Raport grafic de analiză “Before vs. After”.
 • Bază de analiză DEA.