Financiar

Modulul Financiar gestionează fluxurile de bani (in and out) prezente şi viitoare din cadrul companiei, pe ansamblul ei sau pe subunităţi, permiţând eficientizarea operaţiunilor viitoare.
Include toate tipurile de operaţiuni legate de încasări şi plăti, indiferent de natura lor sau de tipul de partener.
 
Beneficii:
 • Flexibilitatea şi configurabilitatea deosebite permit setarea fluxurilor specifice de lucru cu asigurarea trasabilităţi documentelor;
 • Oferă imaginea actualizată şi unitară a conturilor partenerilor de business;
 • Asigură legătura automată cu băncile (import /export de date) şi reduce semnificativ timpul şi efortul manual consumat.
 
Caracteristici:
 • Monitorizează creanţele şi datoriile clienţilor şi furnizorilor în orice valută:
  • Gestionează toate sumele încasate / plătite prin bancă şi casă, în orice valută;
  • Permite compensări între facturi, între creanţe şi datorii, multi-partener şi multi-valută;
  • Permite reglări de facturi pentru situaţii speciale sau pentru sume mărunte;
  • Permite realocări de încasări şi plăţi, manual sau în mod automat pe bază de reguli;
  • Asigură reevaluarea automată a creanţelor şi datoriilor în alta valută;
 • Gestionează rapid şi eficient avansurile plătite / încasate;
 • Include managementul deconturile cu angajaţii sau cu terţe persoane - sumele acordate ca avans spre decontare, detalierea decontării, precum şi gestiunea resturilor în urma deconturilor;
 • Facilitează comunicarea cu băncile in sistemele locale sau in SEPA;
 • Identifică tendinţe ale evoluţiei financiare;
 • Asigură un sistem automat de generare a plăţilor aflate la scadenţă;
 • Oferă  rapoarte diverse referitoare la situaţia financiară a societăţii.

Clienti Financiar

Telekom

Telekom

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

Marmosim

Marmosim

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

Caroli Foods

Caroli Foods

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Arsis

Arsis

Ana Pan

Ana Pan

Agricost

Agricost