Producție Vegetală

Charisma Producție Vegetală asigură planificarea și realizarea operațiunilor specifice, din faza pregătirii utilajelor agricole și până la executarea lucrărilor de fertilizare, arat și semănat, precum și identificarea, înregistrarea și trasabilitatea mișcării efectivelor de animle în conformitate cu normele de biosecuritate, protecția mediului și legislația în vigoare.

Caracteristici:
  • Înregistrarea coordonatelor parcelelor cultivate la nivel de fermă, an agricol, solă sau cultură şi urmărirea contractelor de arendă;
  • Cartografiere - afişarea suprafeţelor corespunzătoare în format interfaţă grafică de tip hartă cadastrală (SHP) sau format tabelar;
  • Agricultură de precizie - prin combinarea funcţionalităţilor de reprezentare grafică şi importul fişierelor de date din măsurători asociate unui senzor, soluţia asigură ghidarea automată, cu posibilităţi flexibile de precizie a utilajelor. Veţi atenua astfel oboseala operatorului, reduce uzura maşinii, suprapunerile şi costurile de producţie, şi asigură funcţionarea 24/7 indiferent de condiţiile de mediu;
  • Gestiunea forţei de muncă şi a utilajelor - generarea automată a situaţiilor de lucrări, deconturi între subunităţi, calcul remuneraţii în urma pontajelor înregistrate pe lucrări, indicatori de performanţă operatori utilaje, urmărire flotă şi consum de carburant.
  • Înregistrarea stadiului de vegetaţie, evaluarea culturilor de probă, precipitaţiilor, irigaţiilor sau altor lucrări;
  • Raportări de lucrări zilnice, producţie fermă (în tone) pe fiecare fermă, solă, cultură şi integrare cu evenimentele din inventar;
  • Securizează subvențiile pe suprafață prin cartografie performantă și asigură postarea automată a raportărilor obligatorii pe site-ul APIA, soluția Charisma fiind conectată în timp real la site-ul agenției.

Clienti Producție Vegetală

Marsat Roman

Marsat Roman

FE AGRAR

FE AGRAR

Agroexpert

Agroexpert

Agricost

Agricost

Referințe Producție Vegetală