Administrare Resurse Umane

Modulul Administrare Resurse Umane asigură administrarea datelor de personal atât din punct de vedere al structurii organizaționale, cât și din punct de vedere al informațiilor privind angajatul. Funcționalitățile cheie sunt construite pe fluxuri de lucru care permit o segregare a rolurilor, precum și o urmărire mai bună a proceselor și acțiunilor din zona core a activității departamentului de HR.

Beneficii:
 • Oferă acces rapid la informaţiile curente; 
 • Bază de date unică, actualizată în timp real, care include toate informaţiile relevante despre angajaţii companiei;
 • Susține o organizare superioară la nivel de departament şi companie;
 • Asigură o imagine clară asupra structurii organizatorice a companiei prin intermediul organigramei interactive;
 • Asigură informații complete despre salariați;
 • Permite adăugarea oricărei informații particulare despre angajat: fișiere atașate dosarului personal, locuri de muncă precedente, rezultatele evaluărilor din programele de performanță etc.
Caracteristici:
 • Stabilește o structură clară a departamentelor şi a legăturilor dintre acestea - asigură efectuarea modificărilor în organigrama companiei în funcție de dinamica de personal;
 • Administrează structurile ierarhice ale companiei - permite obţinerea a patru tipuri diferite de organigramă care se editează în mod automat din orice nod ierarhic. Organigrama poate fi generată în format grafic fără ajutorul altor aplicaţii externe;
 • Oferă informaţii detaliate necesare pentru administrarea eficientă a proceselor de HR;
 • Extrage automat fișierele atașate contului de angajat - contracte individuale de muncă, acte adiţionale, diverse adeverinţe etc.;
 • Modifică în avans informațiile despre angajați - modificări de contracte referitoare la poziţii, salarii tarifare, norme etc.
 • Acoperă tot procesul de evaluare al companiei - gradul ridicat de adaptabilitate al soluției permite definirea unor criterii şi metode proprii de evaluare cât şi implementarea unor scheme standard utilizate în practica internaţională;
 • Urmărește programele de performanță ale angajaților - evaluări obținute, obiective propuse. Istoricul complet al tuturor programelor sunt salvate pentru fiecare angajat în parte;
 • Urmăreşte toate elementele proprii şcolarizărilor la nivel de companie - structura cursurilor, aspecte organizatorice, costuri asociate fiecărui participant sau costurile totale;
 • Administrează bugete şi oferă prognoze cu privire la cheltuielile cu şcolarizarea angajaţilor;
 • Administrează informaţiile de medicina muncii (vizitele medicale ale angajaţilor, analizele efectuate sau de efectuat, problemele medicale ale acestora etc).
 • Generează toate fişierele care sunt transmise la inspectoratele teritoriale de muncă (ITM), conform legislaţiei în vigoare (ex. registrul de evidenţă în format electronic);
 • Permite preluarea automată a informațiilor necesare eliberării adeverințelor bancare și generarea lor din modulul Employee Self Service.

Clienti Administrare Resurse Umane

Sorste

Sorste

Romprest Energy

Romprest Energy

Profipet

Profipet

Garanti

Garanti

Farmaciile Dona

Farmaciile Dona

FanCurier

FanCurier

Bulrom

Bulrom

BRD

BRD

Auchan

Auchan

Referințe Administrare Resurse Umane