Alerter

Alerter este un sistem de notificare a evenimentelor care urmează sa aibă loc într-un interval de timp.
Alertele sunt perfect configurabile, pot fi create sau citite doar de către utilizatorii cu anumite drepturi conform politicii interne a organizaţiei. Soluția extrage orice tip de informaţii din sistem și tine la curent persoanele responsabile cu evenimentele importante ale companiei.
 
Beneficii:
 • Reduce întârzierile - Ține la curent utilizatorii printr-un sistem precis de alerte care oferă informații despre anumite activităţi şi evenimente de realizat;
 • Reduce costurile - Contribuie la reducerea costurilor non-calitate prin eliminarea penalităţilor care pot apare în urma nerealizării la timp a unor activităţi;
 • Reduce timpul acordat planificării activităţilor - Notifică utilizatorii despre activitățile care trebuie realizate, precum şi termenul limită de realizare prin opțiunea de stabilire a unor alerte automate;
 • Creşte satisfacţia şi motivarea angajaţilor - Oferă posibilitatea de a felicita angajații cu ocazia evenimentelor personale - ziua de naștere, căsătorie, aniversare copil, soț sau soție, aniversare angajare în companie etc.
 
 
Functionalitati:
 • Permite trimiterea unor mesaje complexe care pot include atât elemente standard, cât şi informaţii specifice extrase direct din aplicaţia Charisma HCM;
 • Transmite automat mesaje, prin e-mail sau sms, către anumite persoane cu ocazia anumitor evenimente;
 • Permite o utilizare rapidă şi facilă prin intermediul unei interfeţe intuitive;
 • Permite setarea frecvenţei cu care se va transmite o alertă;
 • Se adresează utilizatorilor din toate departamentele companiei:
 • IT, Securitate, Top Management:
  • Salariaţii care vor părăsi compania sau se vor angaja în următoarele 7 zile;
  • Salariaţii care îşi vor modifica poziţia în următoarele 7 zile;
 • Middle Management:
  • Salariaţii care aniversează un anumit eveniment în următoarele 7 zile: naştere, căsătorie, naştere copil, soț, soţie;
  • Salariaţii cărora le expiră perioada de probă sau contractul pe perioada determinată de probă în următoarele 20 zile;
  • Salariaţii care împlinesc doi ani de la suspendarea contractului pentru îngrijire copil în următoarele 30 de zile;
 • Supervizor HR
 • Raport zilnic de activitate pentru verificarea datelor introduse în sistem în decursul unei  zile;
 • HR:
  • Copiii angajaţilor care împlinesc 18 ani în următoarele 30 de zile;
  • Deduceri pentru alte persoane aflate în întreținere care expiră în următoarele 30 de zile;
  • Salariaţii cărora le expiră controale medicale în următoarele 30 de zile;
  • Interviurile, Sesiunile de training si Acţiunile programate pentru următoarele 7 zile;
  • Modificările care afectează partea de salarizare.

Clienti Alerter

UniCredit Bank

UniCredit Bank

Transilvania Leasing

Transilvania Leasing

Sorste

Sorste

Slik

Slik

Simplu Credit

Simplu Credit

Piraeus Leasing

Piraeus Leasing

Mercedes Benz Financial Services Austria Gmbh

Mercedes Benz Financial Services Austria Gmbh

Marmosim

Marmosim

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Ana Pan

Ana Pan

AGRO OIL SERVICE

AGRO OIL SERVICE