Portfolio Management

Charisma Portfolio Management oferă suport complet pentru gestionarea ofertelor, contractelor şi a proiectelor desfăşurate de companie, precum şi administrarea documentelor şi resurselor folosite. Modulul este componentă din suita de module Charisma ERP şi este perfect integrat cu Charisma HCM, Primavera, Micrososft Dynamics CRM și Document Management. Charisma Portfolio Management întregeşte soluţia completă pentru urmărirea execuției proiectelor de investiții.

Beneficii:
 • Reduce costurile alocate pentru administrarea contractelor;
 • Creşte conformitatea şi elimină riscurile financiare;
 • Diminuează riscurile operaţionale;
 • Îmbunătăţeşte managementul financiar;
 • Diminuează riscul financiar şi eficientizează controlul cheltuielilor.
Caracateristici:
 • Asistă utilizatorul în derularea procesului de ofertare, urmărind versiunile de ofertă și stările lor (în lucru, trimis la beneficiar, acceptat etc.);
 • Permite gestionarea contractelor (oferte acceptate și semnate de beneficiar), gestionând cheltuielile planificate și urmărește realizarea veniturilor conform contractului;
 • Detalierea ofertei client și a proiectului cu resurse reale/ cantităţi reale/ etc;
 • Permite gestionarea întregului flux de documente în ceea ce privește relația firmă – beneficiar (contract, act adițional, situație de lucrări, factură generată în baza situației de lucrări, fluxuri de garanții);
 • Permite definirea devizului intern cu legătura la contract. Devizul intern reprezintă imaginea planificată a execuției contractului (costuri estimate pe resurse, desfășurare în timp);
 • Permite planificarea activităților de executat prin integrare cu Primavera;
 • Integrarea nativă cu restul de module Charisma ERP (Stocuri, Financiar, Achiziții, Contabilitate) permite alocarea și determinarea cu eficiența costurilor aferente execuției proiectului astfel încât se poate determina în mod eficient situația planificat versus realizat și evoluția în timp a acestei situații;
 • Integrează fluxul de achiziții pornind de la necesarul pe proiect stabilit prin devizul intern;
 • Permite înregistrarea și urmărirea progresului lucrărilor prin întocmirea situațiilor de lucrări interne;
 • Gestionează contractele cu subcontractorii (contractare, modificări prin acte adiționale, reziliere) și legătura acestora cu contractele de execuție ale firmei;
 • Gestionează întreg fluxul de documente aferent contractelor cu subcontractorii (situații de lucrări, facturi de achiziție de la subcontractor etc.);
 • Face parte din suita Charisma şi este integrat nativ cu Primavera, sistem de Project Management, cu suita Charisma HCM (HR, MMC, TSP etc). În plus, este capabil să opereze complementar cu sisteme de management de documente, CRM şi/sau soluţii de tip SharePoint;
 • Import din aplicaţii de devize.

Clienti Portfolio Management

Perpetuum

Perpetuum

Impact

Impact

Greentek

Greentek

Farmexpert

Farmexpert

Electroputere

Electroputere

Ecosud

Ecosud

Cubic Evolution

Cubic Evolution

Conest

Conest

Bogart

Bogart

ACI Cluj

ACI Cluj