Producție Zootehnică

Modulul Producție Zootehnică furnizează instrumentele necesare gestionării complete a fluxului zootehnic precum identificarea și înregistrarea animalelor, trasabilitatea mișcării efectivelor de animale, calculația costurilor pe ziua furajată, a greutății vii și a sporului de greutate, dar și gestionarea simplă a tuturor documentelor specifice legale.

Caracteristici:
 • Optimizare procese, fluxuri şi activităţi operaţionale şi financiare specifice ramurilor sectorului zootehnic precum:
  • Creștere animale pentru lapte (bovine, ovine);
  • Creștere animale pentru carne (bovine, ovine, suine, păsări);
  • Taurine/ suine pentru reproducere;
 • Integrare cu aplicații terțe destinate planificării, controlului, urmăririi și raportării producției, pentru o automatizare completă a fermelor care desfășoară activități zootehnice conexe precum abatorizare, prelucrare lapte și carmangerie;
 • Interfaţări conform legislaţiei cu site-ul SNIIA - Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor sau alte autorităţi din sistemul zootehnic (ANARZ – Agenția Națională pentru Ameliorare, Reproducție și Zootehnie, ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor); 
 • Monitorizare administrativă (identificare și înregistrare), tehnică și financiară a efectivelor de animale din fermă;
 • Trasabilitate efective de animale pe tot fluxul zootehnic și automatizarea activităților specifice de:
  • Identificare și înregistrare animalelor;
  • Mișcarea animalelor;
 • Funcționalități avansate de raportare.

Clienti Producție Zootehnică

Suinprod

Suinprod

Agricost

Agricost

Referințe Producție Zootehnică