Imobilizări

Modulul Imobilizări asigură urmărirea permanentă, corectă şi eficientă a imobilizărilor corporale (mijloace fixe şi obiecte de inventar) şi a celor necorporale amortizabile (programe de calculator, licenţe, brevete, mărci).
Modulul Imobilizări permite amortizarea acestora prin metode diverse şi asigură legătura cu alte module de business.
 
 Beneficii:
 • Evidenţa exactă, repartizare pe locaţii, departamente şi centre de cost;
 • Calcul precis al amortizărilor pe baza planurilor de amortizare multiple, paralele;
 • Urmărirea transferurilor, modernizărilor, dezasamblărilor.
 
Caracteristici:
 • Gestionează imobilizările corporale şi necorporale pe baza fişei mijlocului fix, incluzand date de:  
  • Valori, modalităţi de obţinere, tip de proprietate, caracteristici tehnice;
  • Amortizările lunare şi cumulate.
 • Acoperă toate schimbările logistice, de valoare, de modalitate de amortizare a imobilizărilor, precum şi caracteristicile tehnice, de localizare şi alocare contabilă;
 • Cuprinde definirea de clase şi grupuri de mijloace fixe pentru stabilirea de caracteristici comune;
 • Permite sisteme multiple de amortizare care diferă prin tip, durată, valută, formă de aplicare (liniar, accelerat, degresiv, degresiv cu uzură morală, cu reducere de 20% etc);
 • Permite modificări de structură, creşteri / diminuări de valoare, de locaţie, centru de cost;
 • Permite diverse reevaluări solicitate pe baze legale sau pe baza politicilor de firmă;
 • Urmăreşte istoricul modificărilor întreprinse asupra mijloacelor fixe în întreaga activitate, pe parcursul vieţii mijlocului fix;
 • Include Registrul Mijloacelor Fixe – evidenţă a activelor pentru orice entitate importantă de business.
 

Clienti Imobilizări

Telekom

Telekom

Romprest Energy

Romprest Energy

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

Marmosim

Marmosim

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

Caroli Foods

Caroli Foods

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Arsis

Arsis

Ana Pan

Ana Pan

Agricost

Agricost