Managementul Bugetelor

Modulul Managementul Bugetelor asigură definirea şi controlul consolidat al bugetelor, pe perioade distincte de timp, în organizaţii de orice dimensiune sau complexitate, indiferent de industria în care activează. Permite cumularea tuturor veniturilor şi cheltuielilor efectuate, repartizarea lor pe bază de chei fixe sau variabile şi compararea cu datele bugetate.
 
Beneficii:
 • Cumulează automat toate veniturile şi cheltuielile pe linii de buget şi centre de analiză;
 • Permite repartizări de cheltuieli pe criterii diverse;
 • Asigură rapoarte de analiză complexe.
 
 
Funcţionalităţi:
 • Urmărirea veniturilor şi cheltuielilor atât centralizat, cât şi pe ierarhii de centre de analiză;
 • Controlul şi distribuirea bugetelor la nivel de angajat, contract semnat, proiect, departament, direcţie, centre de cost/profit, sau la nivel de organizaţie, centralizat;
 • Structurarea bugetului pe perioade de analiză diverse (lună, trimestru, semetru, an);
 • Organizarea matriceală a bugetului, dimensionată pe linii de buget şi centre de analiză;
 • Integrarea, din punct de vedere contabil, cu toate segmentele operaţionale;
 • Alocarea manuală sau automată a datelor pe linii de buget finale sau intermediare (necesită repartizare ulterioară);
 • Definirea cheilor de repartizare, procentuale sau valorice, fixe sau variabile;
 • Ordonarea şi prioritizarea procesului de repartizare;
 • Facilitatea de a introduce notele contabile de buget, ceea ce permite generarea şi updatarea bugetelor în timp real;
 • Introducerea bugetelor în diverse valute;
 • Rapoartarea rapidă bugetat vs. realizat, centralizat, dimensionat pe centre de analiză şi linii de buget.

Clienti Managementul Bugetelor

Telekom

Telekom

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

Marmosim

Marmosim

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

Caroli Foods

Caroli Foods

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Arsis

Arsis

Ana Pan

Ana Pan

Agricost

Agricost