Managementul Flotelor

Modulul Managementul Flortelor eficientizează gestiunea parcurilor auto, reducând semnificativ costurile de operare şi asigurând buna funcţionare a acestora. Soluţia automatizează calculul costurilor şoferilor şi a traseelor de lucru, optimizând parcul auto şi contribuind semnificativ la creşterea profitabilităţii companiei. De asemenea, oferă monitorizarea în timp real a vehiculelor prin intermediul dispozitivelor GPS. 

 Beneficii:
 • Evidență clară asupra activității de transport atât din punct de vedere managerial, cât și financiar;
 • Gestionează cheltuielile generate de parcul de mașini, grupate pe societățile din cadrul grupului, departamente, centre de cost, locații;
 • Avertizează expirarea reviziilor, contractelor, asigurărilor, ratelor de plată, rovignetelor, licențelor de transport, numerelor provizorii, truselor medicale și a stingatoarelor, precum și a oricăror alte documente specifice atât pentru mașini, cât și pentru angajați.
 
Caracteristici:
 • Acces rapid, on-line, la detaliile fizice, logistice, de amplasament, asociate vehiculelor de orice tip, utilizând criterii avansate de căutare;
 • Evidenţa şi verificarea cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile, cu asigurările şi taxele, cu licenţele, componentele şi consumabilele, anvelopele şi acumulatorii, cu amenzile şi mentenanţa vehiculelor;
 • Gestionarea eficientă a anvelopelor pe baza conceptului de set de anvelope, urmărindu-se istoricul tuturor schimbărilor și uzura anvelopelor la schimbare;
 • Avertizează expirarea reviziilor, contractelor, asigurărilor, ratelor de plată, rovignetelor, licențelor de transport etc.;
 • Importul electronic al tranzacţiilor efectuate sau a încărcărilor cu combustibil la benzinăriile partenere;
 • Vizualizarea în timp real pe hartă la nivel de stradă a unui vehicul, unui grup/tuturor vehiculelor sau a unui traseu;
 • Accesul în timp real şi monitorizarea permanentă a foilor de parcurs, pe baza fişelor de activitate zilnică, împreună cu rutele parcurse şi serviciile auxiliare efectuate;
 • Managementul flotelor/ subflotelor cu posibilităţi multi-departament, multi-centru de cost (păstrează istoricul centrelor de cost alocate fiecărui vehicul), multi-locaţie, responsabili multipli;
 • Evitarea fraudelor interne şi reducerea costurilor cu carburanţi în urma monitorizării fiecărui transport (cost mediu pe km în funcţie de tipurile de drumuri parcurse) şi prin alegerea drumului optim de parcurgere.

Clienti Managementul Flotelor

Suinprod

Suinprod

Simplu Credit

Simplu Credit

Romprest Energy

Romprest Energy

Recycle International

Recycle International

Raiffeisen Leasing

Raiffeisen Leasing

Motoractive

Motoractive

Deltatel

Deltatel

Consal Brasov

Consal Brasov

Caroli Foods

Caroli Foods

2na

2na