Producție Furajeră

Modulul Producție Furajeră se adresează Fabricilor de Nutrețuri Combinate care produc furaje pe baza unor retețe de fabricație, folosind materii prime și auxiliare. Modul poate fi utilizat prin conectare la automate de fabricație, cât și prin operarea directă a rapoartelor de producție.
 
Avantajele soluției:
 • Permite preluarea informațiilor direct din mediul de producție;
 • Permite ajustarea informațiilor în funcție de măsurări suplimentare ale cantităților de furaje și de materii prime;
 • Permite rapoarte comparative între:
  • producție și consum, preluate din automatele de producție;
  • producție și consumul efectiv înregistrate în urma cântăririlor externe;
 • Asigură trasabilitatea materiei prime în loturile de furaj fabricate;
 • Se pot lotiza automat produsele finite pe baza unor algoritmi proprii;
 • Evidenţa clară a tipului de materii prime şi a cantităţilor utilizate pentru fiecare produs furajer în parte.  
Caracteristici:
 • Crearea retețelor de furaje combinate în funcție de parametri care se doresc să se obțină - Se definesc rețetele de furaj precizând cantitățile materiilor prime necesare pentru producția unei unități de furaj;
 • Conectarea opțională cu automate de process (BUHLER) - În cazul în care se pot face transferuri de informații între automatele de conducere a proceselor de producție (ex. BUHLER), administrate de aplicația WINCOS și Charisma, producția de furaj și consumul de materii prime pot fi descărcate direct între cele două baze de date;
 • Înregistrarea Raportului de producție - Pe baza informațiilor preluate din automatul de proces sau pe baza informațiilor introduse direct în Charisma se pot înregistra Rapoartele de producție și se pot genera atât producția de furaj, cât și consumul de materii prime.
 

Clienti Producție Furajeră

AGROZOOTEHNICA PIETROIU

AGROZOOTEHNICA PIETROIU

A&S INTERNATIONAL 2000

A&S INTERNATIONAL 2000