Allianz Țiriac Asigurări: Charisma HCM suport real pentru managementul performanței

Head of HR Department

“Dorind să fim cât mai aproape de nevoile de business ale companiei și continuând drumul către digitalizare, Allianz Țiriac a decis achiziționarea aplicației Charisma HCM. Această aplicație este un bun suport pentru toate ariile de business, reușind integrarea mai multor procese de resurse umane: salarizare, administrare de personal, managementul performanței, recrutare și training”.

- Head of HR Department
Allianz-Tiriac Asigurari
“Dorind să fim cât mai aproape de nevoile de business ale companiei și continuând drumul către digitalizare, Allianz Țiriac a decis achiziționarea aplicației Charisma HCM. Această aplicație este un bun suport pentru toate ariile de business, reușind integrarea mai multor procese de resurse umane: salarizare, administrare de personal,managementul performanței, recrutare și training”.