Lansare și urmărire producție

Lansare producție și tehnologii
În funcție de tipul de producție, lansarea poate fi făcută în baza MPS (plan de vânzări / plan de producție), a comenzilor de vânzare sau pe stoc, cu generarea comenzilor interne de producție.
Tehnologiile de producție pot fi documente tip machetă standard (pentru producția de serie) sau flux de producție (tehnologii specifice pe comandă sau preluate din machete preexistente adaptate pe comanda).

Tehnologiile pot fi:
  • simple (tip rețetă);
  • complexe (structură ierarhică de produs/ proiect);
  • de compunere (ex. asamblare produs complex);
  • de descompunere (dezasamblare);
  • principale (pot fi valide mai multe documente machetă aferente aceluiași produs în același tip, din care doar unul este principal).
În cazul producției de produse finite, identificate prin valori de proprietăți (ex. industria ușoară -  confecții sau încălțăminte – proprietăți semnificative Mărime, Masura, Culoare, Țară destinație), pe lângă normarea de resurse funcție de valorile acestor proprietăți, se gestionează și corelațiile acestor valori pentru produsul finit și componentele aferente (reguli de compatibilitate).

Fluxurile de producție stau la baza generării necesarelor tehnologice de resurse (materii prime, manoperă, consum echipamente) utilizate pe fluxurile integrate de business ulterioare.
 
Urmărirea producției
Raportarea producției se poate face la diverse nivele de detaliere (punct de lucru, formație, detaliu de comandă, semifabricat, operație, persoana), cu sau fără efect logistic și contabil de stoc, conform specificului fiecarui tip de producție/ modului de organizare intern.

Controlul de calitate se poate face prin înregistrarea tipurilor de inspecții în cadrul unui plan de inspecții. Pentru fiecare tip de inspecție, se pot înregistra date legate de programarea acestora (formație solicitantă, resursă CTC desemnată, data și ora propuse) și a rezultatelor inspecțiilor (încadrare, rezultate masurători).

Datele privind stadiul execuției se pot centraliza la nivel de produs finit/ comandă în planul de producție (MRP), se compară nivelele planificate cu cele actuale și se execută eventuala replanificare a resurselor pentru perioada următoare. Planul actualizat este avut în vedere în programarea de detaliu a producției pentru aceeași perioadă.

Interfețele de raportare producție sunt disponibile pe 3 platforme tehnologice:
  • Operare documente de raportare în back-office (pe stații calculator cu componenta Charisma client instalată);
  • Operare pe stații touch-screen cu acces în rețeaua intranet, montate în secțiile de producție – operarea se face preponderent prin scanare de coduri de bare (operator, echipament, operație), apăsarea unor butoane tactile și editarea unor cifre (cantități);
  • Operare documente de raportare în front-office, cu acces la baza de date prin servicii webservices (pe dispozitive mobile, cu componenta Production Mobile instalată);
 
Urmarire strategică
Pe baza tehnologiei de execuție și a unui model de calculație, se pot calcula prețurile antecalculate ale produselor, care pot fi luate în considerare la momentul ofertării, pentru calculul prețului de intrare în stoc sau pentru actualizarea listelor de prețuri.

Finalitatea fluxului de producție se obține în postcalcul prin repartizarea cheltuielilor indirecte pe centre de cost directe și posibilitatea de comparare la nivel de perioadă contabilă a costurilor bugetate/ realizate, respectiv a marjei (venituri - cheltuieli totale) la nivel de centru de cost.