Leasing Operational

Modulul de Leasing Operaţional asigură gestionarea completă a acestui tip de leasing, beneficiind de toate funcţionalităţile modulului de Leasing Financiar şi având în plus tratamentul complet al serviciilor adăugate închirierii.
 
 
Beneficii:
 • Tratament complet al întregii activităţi de leasing operaţional, de la primul contact cu clientul până la analizele finale ale rezultatelor;
 • Integrare nativa cu modulele Mijloace Fixe şi Fleet Management pentru viziune completă a businessului;
 • Gestionare amănunţită a cheltuielilor la nivel de asset pentru analize complete pentru profit.
 
Functionalităţi:
 • Bază de date unică, centralizată;
 • Sistem de securitate puternic, cu posibilităţi de restricţionare pâna la nivelul fiecărui câmp din aplicaţie;
 • Integrare nativa cu modulele:
  • Mijloace Fixe pentru urmărirea eficientă a amortizarii în sisteme multiple de amortizare şi a tuturor modificărilor apărute la aceste obiecte;
  • Fleet Management pentru maparea şi preluarea cheltuielilor înregistrate la nivel de asset;
 • Arhitectură multi-valută cu urmărirea datelor în mai multe valute simultan;
 • Grad ridicat de extensibilitate, configurabilitate şi localizare;
 • Interfeţe utilizator intuitive şi unitare, pentru orice rol al procesului de business – Sales Representative (Front-Office), Risk Manager,  Leasing Manager, Chief Accountant.
 • Gestionarea celor mai diverse tipuri de servicii, cu valori calculate în moduri configurabile;
 • Integrarea tuturor serviciilor adiţionale în scadenţar care pot fi distribuite în scadenţar prin intermediul formulelor clasice (PMT, rate egale etc). Serviciile pot fi la rândul lor finanţate, deci purtătoare de dobândă;
 • Utilizare de produse de finanţare pentru definirea şi controlarea condiţiilor de finanţare şi gestionarea promoţiilor definite pe parteneri;
 • Gestionare de roluri de parteneri în procesul de business (furnizori, dealeri, brokeri, fidejusori, garantori şi co-debitori diverşi); 
 • Tipuri de scadenţare diverse, configurabile pe bază de formule accesibile care acopera toate necesităţile clienţilor;
 • Istoric complet al modificărilor de contracte pentru modificarea parametrilor financiari, rescadenţare rate sau valori reziduale, plăţi anticipate, cesiuni, rezilieri, daune totale; 
 • Gestionarea documentelor de garanţie legate de contractele de leasing precum şi a modificărilor acestora în timp prin păstrarea istoricului; 
 • Contracte cadru pentru comenzi cu multi-asseturi, realizate prin mai multe contracte de leasing tratate unitar;
 • Urmărire a tuturor cheltuielilor şi a veniturilor la nivel de contract, cu posibilitate de facturare client;
 • „Batch - invoicing” printr-o interfaţă complexă şi uşor de utilizat, incluzând şi trimiterea automată a facturilor către clienţi;
 • Calcul automat de penalizări şi/sau diferenţe de curs pentru plăţi întârziate, cu posibilitatea facturării automate sau manuale, separate sau incluse pe facturile lunare;
 • Interfaţă arhivare dosare cu legătură directă între partener/contract/documente salvate;
 • Fluxuri  configurabile de documente cu stări diverse şi condiţii de validare complexe;
 • Facilităţi de tipărire documente bazate pe template-uri;
 • Calcul complex de profit la nivel de contract;
 • Rapoarte standard sau customizate pe nevoile de business ale fiecărui business.
 • Sing aferente, cu posibilitatea facturării ulterioare.

Clienti Leasing Operational

RCI Leasing

RCI Leasing

Premium Leasing

Premium Leasing

Motoractive

Motoractive

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

BCR Leasing

BCR Leasing

Referințe Leasing Operational