Financial Risk Assessment

Charisma Financial Risk Assessment este un serviciu perfect integrat cu Charisma ERP, ce oferă accesul instantaneu la informaţii financiare şi non-financiare despre un posibil sau existent partener de afaceri. 
 
Beneficii:
 • Reduce riscurile afacerii - Prin analizele în adâncime asupra situaţiei financiare a partenerilor de afaceri, încă din fazele de ofertare, soluţia reduce semnificativ riscurile încheierii unor contracte dezavantajoase.
 • Reduce costurile operaţionale - Datorită centralizării informaţiilor şi afişării lor rapide, printr-un singur clic, direct în interfaţa Charisma ERP, soluţia reduce semnificativ costurile operaţionale a oamenilor implicaţi în colectarea şi verificarea acestor informaţii prin intermediul contact-centerelor interne. De asemenea, costurile de exploatare şi analiză sunt extrem de reduse comparativ cu volumele mari de date procesate.
 • Oferă suport în procesul decizional - Generarea rapoartelor financiare complexe şi complete despre partenerii de afaceri vă va oferi indiscutabil un suport substanţial în  procesul decizional, contribuind semnificativ la validarea sau invalidarea unor posibile noi contracte de afaceri.

 Funcţionalităţi:
 • Bază de date unică şi centralizată de informaţii comerciale şi indicatori financiari. Interoghează surse sigure şi acreditate, şi le centralizează într-o bancă de date unică;
 • Date actualizate la minut. Frecvenţa de actualizare a informaţiilor este extrem de mare, asigurând astfel o bază decizională fiabilă;
 • Simplu şi eficient structurate. Structurează informaţiile pe categorii de interes: profil companie, insolvenţă, evaluare risc, limită de credit, istoric companie, puncte de lucru şi angajaţi, acţionari şi participaţii etc;
 • Flexibilitate în acces. Selecţia conţinutului poate fi definit pentru fiecare categorie de utilizator în cadrul aceleiaşi companie;
 • Configurabilitate. Accesul şi utilizarea informaţiilor sunt adaptibile procesului intern al companiei utilizatoare;
 • Motor propriu de scoring. Reprezintă suport informaţional şi parametrizat pentru un motor propriu de scoring parteneri, cu aplicabilitate on-line sau off-line;
 • Indicator scoring calculat automat. Asigură estimarea riscului de creditare a unei companii, plecând de la probabilitatea de nerambursare / faliment, într-un orizont de timp de un an. Analiza preia date comerciale, financiare şi tranzacţionale, şi are ca rezultat un indicator dintr-o scală de zece;
 • Integrare cu terţe sisteme. Sistemul exportă datele într-un format actual şi general acceptat, XML, pentru eventuale integrări cu sisteme interne din cadrul companiei;
 • Evaluări în adâncime a companiei analizate. Cuprinde garanţiile reale, limita de credit generată, indicator de scoring, comparaţie sectorială, indicatori financiari negativi, incidente de plată, datorii la bugetul de stat etc;
 • Rapoarte de date negative. Include notificare rapidă asupra datoriilor companiei către stat, reclamaţiilor şi incidentelor de plată, datoriile cu asigurările sociale, sănătatea, şomajul în cazul angajaţiilor companiei, precum şi dosarele juridice în care este implicată;
 • Informaţii complete despre administrarea şi structura companiei analizate.  Profil, activităţi, sedii, angajaţi, acţionari, administratori, participaţii, companii afiliate, alte relaţii;
 • Istoric companie. Oferă un istoric complet a evoluţiei companiei, de la înfiinţare şi până în prezent: număr angajaţi, structură acţionariat, capital, insolvenţă, ştiri;
 • Acces securizat;
 • Serviciu de monitorizare;
 • Flux de date permanent.

Clienti Financial Risk Assessment

Perpetuum

Perpetuum