Software Leasing Operaţional

O soluţie software de leasing devine o necesitate într-o piaţă economică în continuă dezvoltare şi plină de oportunităţi financiare, care impune jucătorilor să rămână pe poziţii înalte şi să facă faţă provocărilor şi schimbărilor legislative şi financiare. Cum piaţa poate relansa un boom al cererilor de finanţare a vehiculelor, utilajelor folosite în construcţii, a echipamentelor industriale şi agricole, firmele de leasing pot servi companiile cu o flotă bogată, prin înlăturarea unor riscuri, a gestiunii şi cheltuielilor  şi preluarea lor contra unor chirii fixe lunare prestabilite.

 

Clienţi care utilizează soluţia software pentru Leasing Operaţional

software leasing operational raiffeisensoftware leasing operational deutschesoftware leasing operational bmwsoftware leasing operational tbisoftware leasing operational bcrsoftware leasing operational otpsoftware leasing operational tiriacsoftware leasing operational nbg

Spre deosebire de leasing-ul financiar, leasing-ul operaţional presupune folosirea obiectului finanţat pe o perioada limitată de timp, fără asumarea unor riscuri şi beneficii aferente proprietarului, pentru rezolvarea punctuală a unor activităţi specifice. Soluţia noastră software pentru leasing operaţional se integrează perfect cu modulele suitei de business Charisma ERP şi asigură o gestionare completă şi eficientă a acestor obiecte:

Mijloace Fixe

 • Urmărirea eficientă a amortizarii obiectelor de leasing operaţional;
 • Permite sisteme multiple de amortizare care diferă dupa durată, tip, valută, formă de aplicare;
 • Permite modificarea procesului de amortizare pe durata de viaţă a bunului depreciat, prin creşterea / diminuarea valorii, a centrului de cost sau locaţiei,etc;
 • Înregistrarea contabilă lunară a cheltuielilor cu amortizarea;

Fleet Management

 • Permite conectarea datelor din parcul auto cu contractele încheiate;
 • Permite maparea şi preluarea cheltuielilor înregistrate din Fleet Management în contractele de leasing operaţionale;
 • Gestionează repartizarea cheltuielilor cu consumabilele, reparaţiile, anvelope, acumulatori, etc, pe fiecare maşină în parte;
 • Relaţia între Contractul de leasing operaţional şi Fişa maşinii din Fleet Management:

 

 

Beneficii financiare şi operaţionaleReduce riscul corporativ şi costurile operaţionale
Prin centralizarea informaţiilor eterogene datorită introducerii unei baze centralizate, se elimină introducerea informaţiilor redundante şi manuale necesare administrării de contracte. Soluţia eficientizează şi optimizează părţile operaţionale datorită flexibilităţii remarcabile, care serveşte perfect nevoilor de business ale oricărei companii de servicii financiare şi leasing.

Creşte vânzările
Prin oferta complexă şi completă de produse de finanţare şi suport financiar şi administrativ pentru IMM-uri şi firmele de construcţii, aria de business a companiei va fi dezvoltată semnificativ. În plus, datorită reducerii timpilor petrecuţi cu gestiunea contractelor, creşte numărul contractelor semnate, existând posibilitatea ofertărilor multiple şi customizate pe nevoile clienţilor, dar şi posibilitatea internaţionalizării rapide a ofertelor şi a înţelegerilor contractuale financiare.

Fidelizează clienţii
Modulul îmbunătăţeşte relaţia cu clienţii prin programe de creditare flexibile şi în concordanţă cu caracteristicile pieţei şi a strategiei interne de poziţionare a companiei.

Expertiză de piaţă
Charisma este lider de piaţă detaşat pe segmentul soluţiilor software de business dedicate serviciilor financiare. Puteţi beneficia de această expertiză pentru a vă relansa afacerea la un alt nivel.


Funcţionalităţi

Soluţia serveşte întregului proces de business, de la stabilirea contactelor cu pontenţialii clienţi şi până la finalizarea contractului semnat cu aceştia, beneficiind de:

 

 • Bază de date unică, centralizată;
 • Un sistem de securitate puternic, cu posibilităţi de restricţionare pâna la nivelul fiecărui câmp din aplicaţie;
 • Arhitectură multi-valută, dezvoltând şi menţinând relaţii productive cu atât cu mediul intern cât şi extern prin urmărirea datelor în mai multe valute simultan, cu efecte pozitive în raportări;
 • Grad ridicat de extensibilitate, configurabilitate şi localizare, acoperind întreaga funcţionalitate a oricărui tip de business, indiferent de naţionalitatea companiei;


Principalele caracteristici de implementare:

 • Interfeţe utilizator intuitive şi unitare, web  sau aplicaţie client, pentru orice rol al procesului de business – Sales Representative (Front-Office), Risk Manager,  Leasing Manager, ori Chief Accountant.
   
 • Trasabilitate completă şi rapidă prin flux complet de documente, cu urmărirea conexiunilor între toate etapele şi documentele existente în procesul de business, prin urmărirea eficientă a problemelor apărute pe parcurs şi generarea unei imagini în timp real;
   
 • Management integral al tranzacţiilor de leasing prin oferte, dosare şi aprobare, contracte, livrări şi recuperări de obiecte finanţate, modificări aduse pe parcursul vieţii contractului, re-vânzări; PVPP (proces verbal de predare-primire) şi PVPP retur între client şi responsabilul desemnat de firmă, încheiat în momentul predării sau înapoierii obiectului;
   
 • Gestionarea portofoliului de clienţi şi a obiectelor finanţate, indiferent de natura lor (auto, echipamente, imobiliare, software) prin captarea şi raportarea eficientă de infomaţii şi proprietăţi specifice pe fiecare obiect sau categorie de obiect;
   
 • Utilizare de produse de finanţare pentru definirea şi controlarea condiţiilor de finanţare locale sau la nivelul dealerilor, prin setarea dobânzilor, perioadelor de valabilitate, valute, definire şi planificare plan de rambursare, taxe şi subvenţii third-party, categorii de obiecte sau categorii de parteneri condiţionaţi;
   
 • Gestionarea partenerilor şi a rolului fiecăruia în procesul de business (furnizori, dealeri, brokeri, fidejusori, garantori şi co-debitori diverşi), precum  şi gestionarea promoţiilor definite pe parteneri;
   
 • Tipuri de scadenţare standard diverse şi scadenţar de plată configurabil pe bază de formule accesibile direct în fereastra utilizator: se acceptă diverse modalităţi de calcul, mix-uri între „rate egale”, „graţie” totală, capital sau dobândă, „capital egale” sau „sezonier”, etc; poate include asigurări eşalonate pe parcursul vieţii contractului, servicii sau comisioane diverse, finanţate sau nefinanţate;
   
 • Dobânda fixă şi/sau dobândă variabilă pe bază de dobândă de referinţă indiferent de periodicitatea de actualizare;
   
 • Modalităţi de calcul dobândă pe scadenţarul de plată diverse, lunare sau zilnice, cu referinţă anuală 365 sau 360, precum şi gestionarea reală a scadenţarului intern cu ajutorul dobânzii reale;
   
 • Opţiuni multi-valută la nivel de portofoliu şi multi-obiect la nivel de ofertare şi contractare, indiferent de categoria, proveninţa obiectului sau tipului de taxă pe valoarea adăugată (TVA);
   
 • Monitorizare de istoric al modificărilor prin intermediul Actelor Adiţionale la contractele de leasing pentru: modificarea parametrilor financiari, rescadenţare rate sau valori reziduale, plăţi anticipate, cesiuni, rezilieri, daune totale, etc.;
   
 • Gestionarea documentelor de garanţie conectate la contractele de leasing precum şi a modificărilor acestora în timp prin păstrarea istoricului;
 • Aprobări structurale şi multi-rol a dosarului şi/sau contractului de finanţare;
   
 • Contracte cadru pentru clienţii importanti, cu comenzi mari şi caracterizate de condiţii de finanţare asemănătoare, realizate prin mai multe contracte de leasing;
   
 • Urmărirea tuturor cheltuielilor şi a veniturilor la nivel de contract, cu posibilitate de facturare client; include şi procesul de alocare documente diverse de plată şi/sau facturi de achiziţie servicii şi cheltuieli la nivel de contract, păstrând legătura sursă - destinaţie;  
   
 • „Batch - invoicing” printr-o intefaţă complexă şi uşor de utilizat dezvoltată pentru procesul de facturare: avansuri, comisioane, taxe, cheltuieli diverse, rate, valori reziduale, penalizări, diferenţe de curs, asigurări, etc.;
   
 • Calcul automat de penalizări şi/sau diferenţe de curs pentru plăţi întârziate, cu posibilitatea facturării automate sau manuale, separate sau incluse pe facturile lunare;
   
 • Configurare de „Black List” – urmărirea tuturor terţilor „răi-platnici” (persoane fizice sau juridice); include posibilitatea de import date dintr-o bază externă, cum ar fi Biroul de credit;
   
 • Interfaţă arhivare dosare;

 • Automatizarea generării fluxului de documente în procesul de finanţare, doar printr-un clic din contractul de leasing, beneficiind astfel de integritatea cu suita Charisma ERP 2012: factură de achiziţie - avans sau finală, internă sau externă, asigurarea bunului, CASCO, RCA, sau de risc financiar, facturi proforme de vânzare pentru avans, comisioane sau venituri diverse de facturat clientului, documente de garanţie, etc;
 • Acont auto;
   
 • Rapoarte standard sau customizate pe nevoile de business ale fiecărui business.

înapoiDemo live

 
Ne găsiţi şi pe  
© 2016 TotalSoft| Termeni şi condiţii | Site Map |Contact
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.