Начало I Индустрии I Строителство & инженерство

Строителство & инженерство

Лидерите от строителния сектор използват Charisma Business Suite.
Разберете как допринесохме за успеха на най-силните строителни и инженерни компании в Румъния.

""Печалбата е удивителна, можете да я усетите невероятно силно. Хората вече са организирани, няма повече хаотични действия. Сега разполагаме със солидна информационна система. А сега времето, необходимо за обработване на информацията се е намалило наполовина. А в повечето случаи печеленето на време от дейностите е част от месечния дневен ред", Alex Cârstoiu, Bog’Art IT Мениджър

[повече]

"Charisma беше единственото решение, включващо важен елемент за строителството-модулът за управление на проекти.Другите компании, които проучихме включваха само компоненти за финанси и счетоводство, баланс за приходи и разходи-без модули за планиране или договори, нещо много важно за нас", Florin Chiriţă, Маркетинг & Мениджър Продажби

[повече]

Решения посветени на инженери и архитекти


ERP решение
Charisma ERP интегрира управление на ресурсите в една институция, чрез автоматизиране на счетоводните процеси, амортизация на дълготрайни активи според няколко референтни системи за справки, чрез проследяване на бюджетите, според фактури за продажби и придобивки, въведени от  фирми, работещи в публичния и частен сектори, независимо от техния размер и сложност. Решението осигурява паралелно управление на отделите в една институция (централен и локални) и позволява едновременно проследяване на множество счетоводни системи.
 
Charisma ERP е мощен и сложен инструмент за мониторинг на съществуващите и бъдещите парични потоци в компании от сектор строителство и инженерни услуги.

[повече]

Решение за управление на договори
Charisma Управление на Портфолио е завършен продукт, посветен на компании от всякаква величина, специално разработен за управлението на собствени дейности/проекти/договори. Portfolio Management перфектно управлява всички отдели и дейности в една компания от предложения, преговори, подписване, проследяване, изпълнение, промяна до пълно завършване. Перфектно интегриран с Charisma ERP, модулът носи предимството от елиминиране на рискове, повишаване на печалба и ефективност в процесите по сключване на договори с клиенти, доставчици и бизнес партньори.

Решение за Управление на Проекти
ТоталСофт, като партньор на Оракъл за Примавера, притежава пазарен дял 90 % в сферата на приложенията за Управление на Проекти. Примавера е световният лидер при решенията за управление на проекти и портфолио, с над 26 годишен опит на международния пазар. В момента решението Примавера е имплементирано в над 76,000 компании в повече от 80 страни, с поне 500,000 потребители. Стойността на проектите, управлявани с Примавера до момента надхвърля 6 трилиона долара.

[повече]

CRM решение
Разработено върху MS Dynamics CRM платформа, ТоталСофт ви предлага иновативно решение за управлението на взаимоотношенията с клиенти, което се инсталира изключително бързо, без да бъдат прекъсвани  бизнес процесите в институцията. Лесният за употреба потребителски интерфейс, приспособен според изисквания на клиента, така че да посреща специфичните нужди на компании в сферата на строителство и инженерни услуги, правят решението на ТоталСофт едно от най-атрактивните CRM решения на Румънския пазар.

В допълнение, нашите консултанти могат да ви помогнат „ да се вслушате по-добре в клиентските нужди, да разберете тези нужди и да успеете да им отговорите, чрез създаването и разработването на процеси и практики сред всички служители, които взаимодействат с клиенти. Чрез повишаване на гъвкавостта във все по конкурентния пазар, можете лесно да отговорите на нуждите на клиентите, обгръщайки своите услуги с професионално мнение.

С помощта на това решение, вашата организация радикално ще подобри своята ефективност. Наблюдавайки дейността на клиентите, определяйки ефективността на инвестициите и използваните публични пари, възприемайки и развивайки вътрешни, клиенто-ориентирани процеси и практики, разбирайки клиентските нужди и използвайки един език във взаимоотношенията си с тях- ще помогне на вашата институция да стане модерна, гъвкава и клиенто-ориентирана.

Предлагаме ви помощта от която се нуждаете, за да подкрепите своите служители с модерен, мощен и иновативен бизнес инструмент, и да развиете своята институция.

[повече]

Mobile sales force automation
Charisma Mobile SFA включва пълен комплект от инструменти за автоматизация, улеснение и управление на цялата необходима за процесите по продажби информация.Този комплект от инструменти осигурява яснота за дейността на екип продажби, техните задължени. Също така помага в генерирането на реалистични оценки за продажбената дейност, базирана на собствен кръг продажби, както и всяка стъпка от продажбените процеси.

Най-важното, в случай че екип продажби разполагат с мобилни устройства, процес продажби може да бъде проследен в реално време от управата, а търговските агенти имат достъп до ценна информация, която е на разположение в база данни по всяко време. Така можете да увеличите продажбените ресурси, както и ефективността на оперативната дейност с положително въздействие върху печалбата на организацията.

[повече]

Решение за Управление на Документи
Charisma Управление на Документи е интегрирано решение, базирано на последната MS Office SharePoint Server 2007 технология.Тази технология позволява локален достъп до документи, офлайн достъп до документи,подкрепа за различни типове съдържание, възможност за приспособяване на нови политики за развитие, както и по- голяма възможност за интеграция на работни процеси.

Чрез имплементация на решението за управление на документи, имате възможността да създадете обществени или частни сектори, права за достъп, базирани на различни нива в йерархията, да имплементирате специфичните  документи за работните процеси във вашата компания , да централизирате история на документи и тяхното проследяване, или имате възможността да създадете специални графични презентации, според  специфично изображение или стратегия, която искате.

[повече]

Управление на Човешки Ресурси
Charisma HCM е интегриран софтуерен пакет, посветен на управлението на човешките ресурси, разходи за управление на персонал, инвестиции за развитие на човешки капитал.Решението осигурява управление на служителите и техните позиции в йерархията, имплементация на калкулация на заплати, типове заплати, бонуси, болнични, отпуски, удръжки, както и генериране на бюджет за плащания, подчиняване на документите според работните инспекторати и отчети до Обществения бюджет, оценка на представяне, проследяване и развитие на способности, обучение и още много.

Charisma HCM е едно от най- развитите софтуерни решения за управлението на човешките ресурси в Румъния, включвайки 10 годишен опит в различни пазарни вертикали. Charisma HCM решение подкрепя над 10% от активната работна сила на Румъния.

[повече]

Решение за събиране на вземания
Charisma Collection се ползва от предимството на пълен и самостоятелен софтуерен продукт,  разработен от ТоталСофт, който може да бъде перфектно интегриран с всички други решения, посветени на строителния сектор. Charisma Collection управлява събирането на вземания, правните файлове за процесите по отнемане,  както и всякаква търговска дейност – препродажба, наем, рефинансиране.

[повече]

Business intelligence решение
Решението business intelligence е посветено на строители и инженери и подкрепя процесите по взимане на решения, като осигурява информация и статистически сравнения, базирани на специфичните финансови показатели на всяка строителна компания. Решението увеличава  печалбата на институции от всякакъв размер с помощта на пълен комплект от аналитични инструменти (карта с показатели на резултати, аналитична таблица, аналитична графика, отчети, конфигурируеми контролни табла).

[повече]

Self-service решения
Ролята на  self-service решенията е да повишават яснотата в отношенията на партньорите на една организация- клиенти, доставчици, дистрибутори, служители , както и тяхната лоялност. Решението self-service, разработено от ТоталСофт специално за институции в сферата на строителство и инженерни услуги, значително намалява разходите и оперативното натоварване, както за институциите така и за техните бизнес партньори, с помощта на  Web платформа, която осигурява бек офис информация (отчет на фактури, плащания, връщания) и с възможности за онлайн плащания, имейл или SMS , както и бързо разпечатване на важни документи.

[повече]

Контрол на разходи решение
Charisma Cost Control намалява финансовия риск чрез контрол на бюджетните разходи и проследяване на работните процеси и одобрението на разходите, според определените бюджети.Решението следи процесите по придобиване (RFP, RFQ, предлагани цени), повишава ефективността на процесите по предлагане и поръчки и подобрява възможностите за капитализация  в сферата на строителство и инженерни услуги. Charisma Cost Control осигурява управлението на фактурите от доставчици, както и история на договорните взаимоотношения с бизнес партньорите.

[повече]

Intranet
Charisma Intranet е модерно техническо решение, базирано на MS Office SharePoint Server 2007 технология, което осигурява среда на сътрудничество между служителите. Решението позволява  размяна на лична или служебна информация чрез форуми и блогове, като подпомага значително развитието на една здрава, вътрешна професионална култура, където критичната информация е само на няколко кликвания разстояние.

[повече]

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... Проучихме пазара и  Charisma беше единственото решение, включващо основен елемент за строителството – модулът за управление на проекти. Останалите, компании, които проучихме предлагаха решения, които включваха само финансова и счетоводна част, баланс на приходи и заеми – без планиране и модул за управление на договорите, нещо изключително важно за нас ..."
Florin Chiriţă,
Marketing Director
Impact
"... ..."
Cristian Todiriţă,
IT Manager
"... Постижението е изключително, може да се усети много силно. Хората  работят много по-добре, няма повече хаотични дейности. Преди, всяка фактура, дори най-обикновена квитанция трябваше да се описва поне два пъти. По този начин времето за обработване на информацията е редуцирано поне наполовина. И в някои случаи, спестяването на време е част от месечния дневен ред ..."
Alexandru Cârstoiu,
IT Manager
Bog’art

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.