Gamification

Charisma Mobile Gamification for Sales este un sistem de management al relației cu clienții care îmbină principii native de CRM cu cele specifice jocurilor, scopul fiind creşterea gradului de implicare a angajaţilor, recuperarea rapidă a investiţiei în sistemul informatic utilizat de companie, creşterea calităţii datelor colectate şi, nu în ultimul rând, a gradului de învăţare a produselor de către echipa de vânzări.

Beneficii:                                                    
  • Creşte productivitatea forţei de vânzare;
  • Sporeşte relevanţa proceselor de instruire formale şi informale;
  • Îmbunătăţeşte comunicarea internă şi colaborarea între angajaţi;
  • Creşte gradul de satisfacție a clienților/ partenerilor.
Functionalitati:
  • Charisma Mobile Gamification for Sales utilizează diferite tehnici şi mecanisme specifice jocurilor, care antrenează şi încurajează comportamentele productive ale forței de vânzare;
  • Nivele de joc. Atingerea unor niveluri de joc poate stimula închiderea mai rapidă a contractelor prin urmărirea centralizată a activităților de vânzare;
  • Misiuni și provocări. Acestea pot fi folosite pentru recompensarea membrilor echipei de vânzări pentru finalizarea unor obiective mai dificile, fie la nivel individual, fie de grup;
  • Clasamentele (leaderboards) oferă comparabilitatea în ceea ce priveşte performanţa şi motivează creșterea implicării și competitivății participanţilor;
  • Alerte și notificări în timp real asupra activităților membrilor echipei, rezultatelor de echipă sau la nivel de companie etc.;
  • Statusul (progress bar) reprezintă o formă vizibilă, ușor identificabilă de "etichetare" a angajaților care au atins un anumit nivel, precum și acțiunile/ bunele practici prin care au favorizat avansarea.

Clienti Gamification

Servier

Servier

Referințe Gamification