MRP (Planificare necesar de materiale)

În procesele de producţie, întrebări ca „Ce, Cât, Când, Pentru când, Pentru ce s-a comandat, Dacă s-a comandat, S-a confirmat sau S-a recepţionat?” trebuie să-şi găsească răspunsul într-un timp şi cost optim, indiferent de aria de producţie. Orice nerespectare a cantităţilor sau a timpului de livrare poate costa scump compania, atât financiar cât şi ca imagine sau poziţie în piaţă.
 
Charisma MRP (Planificare necesar de materiale) transformă imposibilul în posibil, printr-o soluţie responsabilă de eficienţa financiară a procesului de producţie. Produsul este absolut necesar proceselor specifice companiilor de producţie, care automatizează şi optimizează planificarea aprovizionărilor şi a gestiunii stocurilor. Bazându-se pe istoria procesului de aprovizionare, stocul se completează permanent, prin recomandări, programări şi comenzi la furnizori,  prin rezervări sau prin relocare de marfă din sediul central în filiale, totul într-un mod simplu şi rapid, fără eforturi manuale inutile.
Integrat nativ cu suita Charisma ERP, modulul acoperă şi optimizează conexiunea dintre ţinta vânzărilor companiei şi stocul realizat de produse.
 
 
BENEFICII FINANCIARE ȘI OPERATIONALE
 
Îmbunătăţeşte productivitatea şi reduce costurile companiei
 • Planificare şi urmărire eficientă a activităţilor de producţie, schema timpului de livrare, şi a activităţilor de aprovizionare;
 • Subordonare a obiectivelor companiei prin corelarea şi coordonarea aprovizionării cu target-urile de vânzări;
 • Definire praguri de timp (ex. pragul planificării, pragul cererii - până la acest prag comenzile clientilor sunt ferme, după acest prag comenzile sunt modificabile);  
 • Posibilitate a unei politici centralizate/descentralizate în aprovizionare;
 • Comenzi de aprovizionare către furnizori generate automat;
 • Monitorizare completă a comenzilor şi bunurilor, de la lansare, şi  până la recepţia acestora;
 • Stoc optim. Nu există shortage-uri de stoc sau bani blocaţi în stocuri prea mari;
 • Eliminare a pierderilor din cardul procesului de aprovizionare şi producţie;
 • Acces permanent şi actualizat la parametri şi indicatori de performanţă în cadrul producţiei: stoc curent, stoc de siguranţă cantitativ, stoc de siguranţă în zile, estimări de necesar brute, furnizori, preţuri furnizori, discount pe volume furnizori, opţiune de transport mărfuri, durată de aprovizionare, unitate de ambalare, comandă minimă pe articol, comandă minima ca şi greutate, comandă minimă valorică, comenzi curente în aşteptare;
 • Versionare a planului de aprovizionare, regenerare totală sau parţială, doar pentru materialele care au suferit schimbări;
 • Interfaţă intuitivă şi customizabilă;
 • Integrare cu Product Information Management Systems şi Charisma ERP.
 
Eficientizează fluxul de producţie
 • Rapiditate în re-planificare şi re-aprovizionare. Rezervare stoc existent sau generare de Document Necesar de Aprovizionar; Posbilitate de schimbare contex de utilizare a stocului rezervat;
 • Plan optim de producţie, pe unor algoritmi flexibili. BOM (fişe complete de produse), nivel stoc, ţintă vânzări, sunt doar câţiva parametri utilizaţi;
 • Calcul automat de necesar de materii prime sau semifabricate, în mod cantitativ şi temporal;
 • Urmărire, control şi optimizare a timpului de producţie;
 • Utilizare algoritmi preconfigurati pentru tehnicile cunoscute de stabilire a marimii lotului de aprovizionare/productie. Lot-For-Lot (cantitate  egala cu necesarul), Fixed Order Quantity (aceeasi cantitate la diverse perioade), Economic Order Quantity (celebra formula de calcul a optimului), Periodic Review System, Periodic Order Quantity, Least Unit Cost, Least Total Cost, Part Period Balancing; 
 • Notificare automată: lipsa unui stoc necesar în cadrul unei comenzi precum şi motivul situaţiei create.
 
Creşte satisfacţia partenerilor implicaţi în procesul de producţie
 • Micşorare a timpului necesar pentru producţie/aprovizionare;
 • Rapiditate în servire;
 • Reducerea numărului de comenzi neonorate. Timp optim între momentul comenzii şi existenţa stocului în depozit;
 • Îmbunătăţire a modalităţilor de distribuţie a mărfii, atât în cadrul organizaţiei, cât şi în afara ei;
 • Management îmbunătăţit al furnizorilor. Contracte mai bune cu furnizorii ca urmare a unor predictii mai bune ale achizitiilor.