Lease Administration

Charisma Lease Administration este un modul din Charisma ERP dedicat firmelor care dețin sau administrează clădiri și închiriază spațiile acestora. Specialiștii din domeniu, precum și proprietarii de construcții, au la dispoziție o soluție performantă și flexibilă de gestiune a activelor firmei: spații, contracte de închiriere și administrare.

Beneficii:
  • Eficientizează activitățile aferente gestionării contractelor de chirie și administrare;
  • Gestionează în mod integrat clădirile, contractele de închiriere și administrare pentru spațiile clădirilor;
  • Oferă o imagine completă în ceea ce privește suprafețele închiriate și gestionarea fluxurilor financiare aferente.
Caracteristici:
  • Permite definirea în mod arborescent a clădirilor și a spațiilor componente ale clădirilor, clasificarea lor după tip și introducerea tuturor indicatorilor relevanși ai spațiilor (suprafața utilă, suprafața totală, destinați etc.);
  • Permite definirea contractelor de chirie și administrare, gestionând întreaga problematică a acestor contracte: introducerea scadențarului de facturare aferent fiecărui obiect de contract,  repartizarea discounturilor pe toată durata contractului conform normelor financiar-contabile, gestionarea garanțiilor etc.;
  • Generează automat facturile de vânzare conform graficului de facturare definit la nivel de obiect de contract;
  • Gestionează informațiile și activitățile legate de indexare și calcul service charge: definire, calcul, aplicare automată. Sunt gestionate toate situațiile specifice: calcul la o dată ulterioară datei de aplicare, cu generarea tuturor documentelor necesare situației: facturilor de corecție aferente perioadelor emise, respectiv generarea unei noi versiuni de contract care intră în vigoare de la data calculului;
  • Gestioneaza fluxul de refacturare cheltuieli utilități, în mod configurabil funcție de specificul fiecărui tip de utilitate alocat. Ex: funcție de consumul direct alocat, funcție de numărul de metri pătrați închiriați, funcție de consumul dintr-o anumită zonă a clădirii. Generarea facturilor pentru refacturarea utilităților se face automat;
  • Genereaza în mod automat înregistrarile contabile aferente documentelor generate;
  • Conține un set de rapoarte care arată eficiența închirierii spațiilor (preț mediu / metru pătrat și tip spațiu, situația spațiilor neînchiriate în timp etc.).