Secție

Secţia medicală necesită un management eficient al tuturor fişelor de internare, externare şi examinare, gestiunea pacienţilor pe secţie, salon sau pat, informaţii despre costul pe pacient, gestiunea transferurilor între secţii sau la terapie intensivă. Modulul destinat secţiilor medicale a fost special dezvoltat pentru monitorizarea pacienţilor de la internarea în secţie şi până la părăsirea acesteia, cu toate datele medicale înregistrate în perioada de spitalizare.

Beneficii:
  • Reducerea activităţilor de rutină, consumatoare de timp;
  • Control eficient al costurilor;
  • Eliminarea dublei înregistrări a informaţiilor;
  • Optimizarea costurilor pe pacient.

Caracteristici:
  • Urmărirea pacientului de la internarea în secţie şi până la părăsirea acesteia în unul din modurile: transfer către o altă secţie din cadrul aceluiaşi spital, transfer extern (către o altă locaţie medicală), externare (la cerere sau normală) sau deces;
  • Vizualizarea şi modificarea foilor de observaţie ale pacienţilor internaţi pe secţie;
  • Înregistrarea datelor legate de evoluţia pacienţilor, precum şi medicii lor curanţi;
  • Generarea unei liste cu necesarul de medicamente şi de materiale consumabile;
  • Emiterea de rapoarte operaţionale, statistice, manageriale şi de decont către Casele de Asigurări (inclusiv exportul către DRG);
  • Generarea automată a biletului de ieşire, completând epicriza în funcţie de evoluţia stării pacientului pe tot parcursul internării.

Clienti Secție

Fundatia Victor Babes

Fundatia Victor Babes