Modul Stomatologie

Modulul Stomatologie gestionează întregul flux de interacţiune al pacientului cu medicul stomatolog, de la prima vizită în care are loc evaluarea pacientului şi realizarea Status-ului Dentar urmată de stabilirea Planului de Tratament şi a Propunerilor Financiare şi de livrarea efectivă a serviciilor stomatologice.
 
Beneficii:
 
  • Reduce timpul necesar derulării formalităţilor - Prin înregistrarea electronică în formulare predefinite şi în interfeţe grafice a datelor medicale şi prin eliminarea transferului fizic de documente precum şi al gestionării fizice al dosarului de pacient;
  • Oferă accesibilitate ridicată la informaţie - Toate informaţiile despre pacienţi sunt accesibile oricând, indiferent de localizarea fizică a pacientului în cadrul unităţii medicale, şi citirea uşoară a acestora;
  • Eficientizează activitatea cabinetelor stomatologice - Datorită rapoartelor si analizelor specifice ce pot fi generate din cadrul modulului.
 
Funcţionalităţi:
  • Permite înregistrarea Consultaţiilor Stomatologice efectuate de pacienţi;
  • Permite înregistrarea Status-ului Dentar  al pacientului la o primă vizită a pacientului, oferind o bază pentru viitoarele servicii şi planuri de tratament ce vor fi efectuate pacientului;
  • Definirea Planurilor de Tratament pentru pacient, în funcţie de status-ul dentar al pacientului şi în funcţie de serviciile recomandate de medicul stomatolog, cu posibilitatea de etapizare a livrării serviciilor  pe şedinţe de tratament;
  • Construirea de propuneri financiare pentru pacient plecând de la un plan de tratament prestabilit, cu posibiltiatea de marcare a acceptului pacientului pentru una din propuneri;
  • Marcarea etapelor de tratament (serviciilor) parcurse în cadrul consultaţiilor stomatologice şi evidenţierea procentului parcurs din Planul de Tratament;
  • Gestionarea serviciilor efectuate cu furnizori externi (exemplu protetica dentară) cu evidenţierea furnizorului ce a efectuat un anumit serviciu;
  • Generează o serie de rapoarte operaţionale, statistice şi manageriale.