Raportare DRG

Modulul Raportarea DRG permite unitatilor spitalicesti să genereze raportările specifice necesar a fi transmise către Centrul de Cercetare şi Evaluare a serviciilor de Sănătate din cadrul SNSPMS.
Modulul oferă utilizatorilor unelte necesare verificării erorilor şi modificării tuturor neconcordanţelor întâlnite asupra cazurilor ce urmează sa fie raportate.
 
Beneficii:
  • Creşte capacitatea de analiză - Prin oferirea unor unelte ce permit vizualizarea întregului volum de date ce urmează să fie raportat. Sistemul pune la dispoziţie o serie de filtre specifice care permit evidenţierea erorilor pentru cazurile întâlnite;
  • Generează rapid situaţii la zi - Datorită integrării native cu modulul de spital, sunt preluate rapid datele necesare a fi raportate.
 
Funcţionalităţi:
  • Permite pregatirea exportului DRG în cadrul unor interfeţe specializate, unde pot fi vizualizate cazurile ce urmează să fie exportate, erorile de raportare pentru cazurile respective şi pot fi corectate aceste erori;
  • Permite generarea exportului în formatele agreate DRG, atât Export Intern (cu posibiltiatea de reimport în aplicaţia DRG) cât şi Export Extern (cu posibilitatea de transmitere către DRG), atât pentru Spitalizare Continuă cât şi pentru Spitalizare de zi;
  • Permite generarea rapoartelor şi centralizatoarelor asociate raportării DRG.

Clienti Raportare DRG

Praxis Medica Iasi

Praxis Medica Iasi