Optimizare DRG

Valoarea ICM este obţinută în urma raportării cazurilor de Spitalizare Continuă către sistemul DRG Naţional şi a validării cazurilor. Modulul de Optimizarea DRG, realizează estimarea DRG a cazurilor – conform algoritmilor furnizaţi de sistemul DRG, determinând o valoare relativă a cazurilor raportate şi oferind posibiltiatea de calcul a ICM-ului la nivel de medic, secţie sau spital.

Beneficii:
  • Reduce costurile operaţionale - Modulul reduce simţitor utilizarea hartiei, reducând astfel timpul necesar completării cazurilor şi realizării corecţiilor. În plus, dispar problemele legate de codificarea datelor din cazurile de spitalizare toate informatiile fiind completate in sistem;
  • Creşte eficienţa unităţii medicale - Oferind posibilitatea utilizatorilor cadre medicale  de vizualizare a randamentului propriu si a gradului de complexitate pentru cazurile tratate;
  • Creşte capacitatea de analiză - Datorită asigurării accesului rapid la situaţii actualizate, soluţia creşte capacitatea de analiză privind cazurile procesate, erorile intalnite, solutiile de optimizare etc.
Funcţionalităţi:
  • Implementeaza algoritmi de evaluare DRG  a cazurilor din punctul devedere al categoriilor de erori furnizate de DRG Naţional. Sistemul oferă o suită de rapoarte de verificare care scot în evidenţă erorile întâlnite la cazurile de Spitalizare de Zi ce urmează sa fie rapoartate;
  • Realizeaza estimarea Valorii Relative pentru fiecare caz în parte ce urmează să fie raportat;
  • Generează o serie de rapoarte operaţionale, statistice şi manageriale.