Farmacie Circuit Inchis

Gestiunea stocului de medicamente disponibile în unitatea medicala, dar şi preluarea necesarului pe fiecare secţie şi eliberarea de medicamente în funcţie de acest necesar poate ridica probleme în lipsa unui sistem informatic adecvat. Modulul de Farmacie rezolvă toate aceste probleme şi permite totodată trasabilitatea tuturor documentelor implicate de această activitate.

Beneficii:
  • Elimină erorile umane;
  • Eficientizează şi simplifică operaţiunile de aprovizionare cu medicamente;
  • Reduce costurile operaţionale;
  • Creşte viteza de reacţie la aprovizionările cu medicamente;
  • Minimizează pierderile de medicamente.

Caracteristici:
  • Gestionează stocul de medicamente din punct de vedere cantitativ şi valoric;
  • Înregistrează în sistem toate tranzacţiile standard: introducerea facturilor de achiziţie, generarea notei de intrare-recepţie (NIR), generarea notei de transfer, a bonului de casare, a bonului de consum, etc.;
  • Gestionează depozitul de medicamente pe fiecare secţie, clinică, cameră de gardă sau UPU, depozitul fiind aprovizionat cu necesarul zilnic de medicamente în funcţie de numărul de bolnavi existenţi în secţie;
  • Alocă fiecărui medicament din stoc o serie de caracteristici care permit identificarea rapidă a acestuia;
  • Emite bonul de consum ţinând cont de rezervările de medicamente.