Medicina Muncii

Medicina muncii reprezintă un pas obligatoriu atât pentru angajatul nou cât şi pentru angajator. Acest consult medical trebuie să se realizeze atât la momentul angajării cât şi ulterior, cu o anumită periodicitate stabilită în funcţie de condiţiile specifice de muncă. Menţinerea unei evidenţe exacte ale vizitelor medicale, analizelor şi rezultatelor, eliberarea certificatului de aptitudine pentru un angajat şi urmărirea evoluţiei acestuia sunt acoperite de Modulul de Medicina Muncii.

Beneficii:
  • Elimină erorile umane;
  • Reduce timpul necesar derulării întregii activităţi de medicina muncii;
  • Creşte capacitatea de analiză.

Caracteristici:
  • Permite crearea şi înregistrarea contractelor de medicina muncii în funcţie de angajat și de profesia acestora;
  • Defineşte riscurile profesionale cât şi investigațiile sau examinările medicale aferente, conform prevederilor medicinii ocupaționale;
  • Permite crearea de controale, seturi de investigații și examinări, în funcţie de riscurile specifice profesiilor şi de tipul de certificat solicitat (angajare, periodic, etc.);
  • Generează rapoarte operaționale și statistice.