Medicina de Familie

Medicul de familie este primul consultat în cazul unei probleme medicale. Majoritatea consultaţiilor de specialitate şi a cererilor de specialitate au la bază o trimitere de la medicul de familie, acest aspect ridicând problema integrării activităţii acestui cabinet cu celelalte cabinete din interiorul unităţilor medicale. Modulul Medicină de Familie este dedicat gestionării şi eficientizării activităţii specifice din asistenţă medicală primară, precum şi integrării informaţiilor despre pacienţi cu alte informaţii la nivel de unităţi medicale.

Beneficii:
  • Creşte siguranţa pacienţilor;
  • Elimină erorile umane;
  • Reduce costurile operaţionale;
  • Reduce timpul necesar derulării activităţilor specifice medicinei de familie;
  • Creşte capacitatea de analiză.

Caracteristici:
  • Gestionează listele de pacienţi înscrişi la medicii de familie, inclusiv transferuri, istoric pacient, trimiteri, date pacienti;
  • Înregistrează serviciile medicale oferite pacienţilor înscrişi la medicul de familie: compensate si necompensate;
  • Generează, administrează şi tipăreşte scrisorile medicale, trimiterile paraclinice sau clinice, cât şi biletele de internare, ţinând cont de formularele specifice;
  • Eliberează si validează certificatele de concediu medical în cazul în care medicii au încheiat convenţii în acest sens şi administrează zilele de concediu medical recomandate pacienţilor.