Facturare

Procesul de facturare are impact direct asupra veniturilor organizaţiei şi este direct influenţat de capacitatea unităţii medicale de a identifica corect serviciile prestate, preţurile aferente acestora ţinând cont de contractele sau abonamentele deja existente. Modulul de Facturare acoperă procesul de decontare cu furnizorii, clienţii şi pacienţii, pe baza informaţiilor din sistem şi datorită posibilităţii de interfaţare cu orice sistem financiar contabil.

Beneficii:
  • Creşte valoarea încasărilor;
  • Elimină erorile umane;
  • Creşte capacitatea de analiză.

Caracteristici:
  • Identifică automat contractele  pe baza cărora trebuie emise facturi pentru clienţi şi furnizori;
  • Generează automat facturile ţinând cont de clauzele contractuale şi de termenele stabilite în cadrul acestora;
  • Generează bonul fiscal sau factura pentru pacient;
  • Permite integrarea cu casele de marcat;
  • Asigură tipărirea borderourilor de încasări;
  • Se integrează uşor cu orice alte sisteme financiar contabile şi se integrează nativ cu sistemul Charisma ERP.

Clienti Facturare

Praxis Medica Iasi

Praxis Medica Iasi

AMS  Trading Impex 2000

AMS Trading Impex 2000