Cameră de Gardă

Modulul Camera de Gardă / UPU / Internări a fost dezvoltat special pentru a înregistra pacienţii care se prezintă în camera de gardă sau la biroul de internări, pentru a automatiza generarea fişelor de prezentare şi a înregistrării consultaţiilor şi a serviciilor medicale prestate şi pentru a simplifica procesele specifice unei camere de gardă.

Beneficii:
 • Reduce timpul necesar derulării formalităţilor;
 • Elimină erorile umane;
 • Oferă accesibilitate ridicată la informaţie;
 • Eficientizează activitatea camerei de gardă.

Caracteristici:
 • Înregistrează pacienţii care se prezintă la camera de gardă / UPU într-o bază de date unică la nivelul spitalului: data şi ora înregistrării, date buletin, camera de gardă din care a fost înregistrată, medicul responsabil, modul de prezentare, medic trimiţător, istoricul bolii, alergii etc.;
 • Generează fişele de prezentare la Camera de Gardă care conţin toate informaţiile despre pacient, anamneză, simptome, lista diagnosticelor şi toate serviciile medicale prestate pacientului respectiv în cadrul Camerei de Gardă;
 • Înregistrează toate rezultatele provenite din investigaţiile efectuate;
 • Permite internarea pacientului în spital şi generează în mod automat la internare o Foaie de Observaţie care va urmări pacientul pe tot parcursul internării sale în spital;
 • Permite transferul pacientului la o altă secţie sau un alt spital;
 • Generează automat biletului de externare şi scrisorile către medicii de familie;
 • Tipăreşte fişele specifice de prezentare, de observaţie (foaia de internare), de consultaţie şi a certificatului de deces.