Laborator

Charisma Medical Click asigură un flux de date complet în cadrul laboratoarelor medicale, urmărește integral parcursul pacientului laboratorului, precum și activitatea operațională și de raportare:


Doctori
 • pot înregistrarea rezultatelor analizelor medicale direct în baza de date, cu ajutorul operatorilor din departamentele de analize medicale (în cazul în care rezultatele nu sunt primite automat de la analizor).
 • validează rezultatele pe mai multe niveluri de ierarhie, putându-se urmări tot timpul trasabilitatea serviciului.
 • asigură introducerea de comentarii predefinite la rezultatele analizelor atât pe departament și/sau serviciu, cât și pe întreg buletinul de analize.
 • preia şi urmărește automat cererile de analize introduse atât în spital și clinică, cât și din orice punct de recoltare.
 • tipăreşte rapoarte operaționale (raport centralizator, registru analize, liste de lucru, rezultate întârziate, etc).

Pacient
 • știe cât are de plată sau dacă este membru pe un contract încă de la programare.
 • poate realiza programări online printr-o interfaţă simplă şi uşor de utilizat.
 • primește confirmări şi remindere despre programări prin e-mail, telefon sau SMS.
 • poate descărca online rezultatele analizelor sau le poate primi prin e-mail.
 • are acces la istoricul său medical (fișa electronică). 

Receptie
 • înregistrează pacienţii într-o bază de date unică la nivelul laboratorului, în conformitate cu specificaţiile legale în vigoare: data şi ora înregistrării, date buletin, medicul responsabil, modul de prezentare, medicul trimiţător, istoricul bolii, alergii, diagnostice etc.
 • urmăreşte cererile de analize ale pacienţilor.
 • utilizează profilele de analize medicale definite pe baza unor contracte încheiate cu casele de asigurări sau cu firme particulare, sub formă de abonamente.
 • înregistrează cererile de laborator efectuate pentru fiecare pacient care se prezintă la punctul de recoltare, cu sau fără programare.
 • efectueaza încasări prin bon fiscal sau emite facturi.
 • tipăreşte buletinul de analize, al cărui format este configurabil.

Facturare
 • generează, administrează şi salvează contracte de tip execuţie sau recomandare.
 • defineşte politicile de comisionare pe baza de preţ fix sau procent.
 • generează facturile de achiziţie şi permite integrarea cu orice alt sistem financiar contabil sau de tip ERP.
 • calculează comisioane pe baza unor algoritmi configurabili, ţinând cont de preţul de listă sau de preţul preferenţial stabilit prin contract. 
 • asigură managementul tuturor contractelor şi asigurărilor încheiate cu persoane fizice sau juridice: contracte de tip abonament; de tip plată la livrare serviciu; de tip medicina muncii; non standard care permit introducerea mai multor clauze contractuale.
 • asigură importul listei de abonaţi în aplicaţie direct din excel.
 • identifică automat contractele pe baza cărora trebuie emise facturi pentru clienţi.
 • integrează casele de marcat.
 • tipărește borderouri de încasări;

Raportare
 • generează o gamă larga de rapoarte statistice, operaţionale și manageriale, inclusiv rapoarte compatibile cu SIUI (Sistem Informatic Unic Integrat) privind decontarea cu casele de asigurări de sănătate. 
 • preia automat rezultatele medicale din sisteme informatice externe, utilizând protocoale de comunicatie HL7. Acest protocol este construit pe mai multe niveluri, permiţând extinderea ulterioară a funcţionalităţilor.
 • se interfațează cu sisteme informatice ale autorităţilor şi organismelor de reglementare în domeniul medical (SIUI, Casa Naţională de Sănătate, Ministerul Sănătăţii, etc) la nivel de nomenclatoare de servicii medicale, de medicamente, etc.

Administrativ
 • preia în mod automat rezultatele transmise de către aparatele medicale, comunicarea cu aparatele medicale fiind bidirecţională;
 • poate gestiona nomenclatoarele specifice laboratorului (structura laboratorului, servicii, prețuri, doctori, pachete, contracte, dicționare medicale, intervale de normalitate, analizoare, etc).
 • poate utiliza aplicația pe un singur calculator, într-o reţea de calculatoare dintr-o locaţie unică, sau într-o reţele de calculatoare aflate în mai multe locaţii, interconectate şi utilizând o singură sursă de date.
 • poate configura access diferențiat în aplicație, pe baza de utilizator și drepturi specifice.