Clinică

Fluxul de date din cadrul sistemului urmărește integral parcursul pacientului în cadrul unității medicale, precum și activitatea operațională și de raportare a clinicii:


Doctori
 • înregistrează serviciile medicale prestate în cadrul şedinţei de consultaţie: tratamente, analize, manevre medicale, imagistică, radiologie, explorări funcţionale, anamneza, diagnostice, etc.
 • înregistrează şi gestionează trimiterile către alte consultaţii clinice sau paraclinice, interne sau externe.
 • înregistrează toate rezultatele investigaţiilor efectuate în urma consultaţiei medicale cu ajutorul tempate-urilor sau sabloanelor predefinite. 
 • tipăreşte fişa de examinare a pacientului şi o salvează în dosarul său electronic, unic la nivelul clinicii.
 • accesează ușor fișa electronică a pacientului în care se regăsește istoricul complet al acestuia.

Pacient
 • poate realiza programări online printr-o interfaţă simplă şi uşor de utilizat.
 • știe cât are de plată sau dacă este membru pe un contract încă de la programare.
 • primește confirmări şi remindere despre programări prin e-mail, telefon sau SMS.
 • are acces la istoricul său medical (fișa electronică). 

Recepție
 • înregistrează pacienţii într-o bază de date unică la nivelul unitatii medicale, în conformitate cu specificaţiile legale în vigoare: data şi ora înregistrării, date buletin, medicul responsabil, modul de prezentare, medicul trimiţător, istoricul bolii, alergii, diagnostice etc.
 • înregistrează consultaţiile efectuate pentru fiecare pacient care se prezintă la cabinet, cu sau fără programare.
 • efectueaza încasări prin bon fiscal sau emite facturi.

Raportare
 • generează o gamă larga de rapoarte statistice, operaţionale și manageriale, inclusiv rapoarte compatibile cu SIUI (Sistem Informatic Unic Integrat) privind decontarea cu casele de asigurări de sănătate. 
 • preia automat rezultatele medicale din sisteme informatice externe, utilizând protocoale de comunicatie HL7. Acest protocol este construit pe mai multe niveluri, permiţând extinderea ulterioară a funcţionalităţilor.
 • se interfațează cu sisteme informatice ale autorităţilor şi organismelor de reglementare în domeniul medical (SIUI, Casa Naţională de Sănătate, Ministerul Sănătăţii, etc) la nivel de nomenclatoare de servicii medicale, de medicamente, etc.

Facturare
 • generează, administrează şi salvează contracte de tip execuţie sau recomandare.
 • defineşte politicile de comisionare pe baza de preţ fix sau procent.
 • generează facturile de achiziţie şi permite integrarea cu orice alt sistem financiar contabil sau de tip ERP.
 • calculează comisioane pe baza unor algoritmi configurabili, ţinând cont de preţul de listă sau de preţul preferenţial stabilit prin contract. 
 • asigură managementul tuturor contractelor şi asigurărilor încheiate cu persoane fizice sau juridice: contracte de tip abonament; de tip plată la livrare serviciu; de tip medicina muncii; non standard care permit introducerea mai multor clauze contractuale.
 • asigură importul listei de abonaţi în aplicaţie direct din excel.
 • identifică automat contractele pe baza cărora trebuie emise facturi pentru clienţi.
 • integrează casele de marcat.
 • tipărește borderouri de încasări;

Call center
 • gestionează programul de lucru: defineşte programul de lucru, permite blocarea unui interval de timp pentru programări, permite ştergerea unei programări şi schimbarea programului unui medic etc.;
 • poate realiza programări tip call center, pe mai multe locaţii şi în acelaşi timp;
 • asigură fereastră de programări intuitivă, ajută personalul medical să găsească ușor locuri libere pacienților și să ajusteze programul doctorului.
 • permite definirea unei liste de aşteptare cât şi alertarea automată în cazul în care se eliberează un loc.

Administrativ
 • poate gestiona nomneclatoarele specifice clinicii (structura clinicii, servicii, prețuri, doctori, pachete, contracte, dicționare medicale, șabloane pentru consultații, etc).
 • poate utiliza aplicația pe un singur calculator, într-o reţea de calculatoare dintr-o locaţie unică, sau într-o reţele de calculatoare aflate în mai multe locaţii, interconectate şi utilizând o singură sursă de date.
 • poate configura access diferențiat în aplicație, pe baza de utilizator și drepturi specifice.