Planificare producție

Master Plan System (MPS)
Realizează și gestionează previziuni de livrare pentru a determina ce trebuie să se producă, când să se producă și în ce cantitate. Acest submodul ajută la construirea de strategii de livrare pe baza unui istoric al producției și prin permanenta actualizare a necesarului de materii prime și materiale, informații din piață sau alte procese semnificative.
 
Material Requirement Planning (MRP).
Conține completarea nomenclatoarelor referitoare la resurse (prin definirea resurselor de tip formație de lucru, persoane, asignarea resurselor la clase de resurse, definire capacități resurse în unități de timp) Și planificarea MRP - calculul necesarului de materii prime (pe baza necesarului tehnologic și a stocului disponibil și previzionat în vederea generării Necesarelor de aprovizionare și a Comenzilor de aprovizionare, utilizând planurile de producție și sursele generatoare de cereri de producție și de livrări).
 
Manufacturing Execution Scheduling (MES)
Odată stabilite activitățile de executat la nivel de departament productiv, submodulul Manufacturing Execution Scheduling (MES) permite programarea resurselor pe perioade scurte de timp (saptămâni, cu detaliere la nivel de zi). Resursele programate sunt umane (la nivel de ateliere/ formații/ oameni) șau utilaje (la nivel de grupă de utilaje sau la nivel de utilaj – mijloc fix pentru utilaje critice). În cadrul submodulului, pot fi programate inclusiv activitățile de control (CTC) și de reparații planificate ale utilajelor.

La acest nivel, se execută raportarea producției, verificarea respectării programelor de producție stabilite în cadrul MES și eventualele reprogramări.