Lansare și urmărire producție

Lansare producție și tehnologii
În funcție de tipul de producție, lansarea poate fi făcută în baza MPS (plan de vânzări / plan de producție), a istoricului comenzilor de vânzare sau pe stoc, cu generarea comenzilor interne de producție (lansare zilnică).
Tehnologiile de producție pot fi documente tip machetă standard (pentru producția de serie) sau flux de producție (tehnologii specifice pe comandă sau preluate din machete preexistente adaptate pe comandă). Tehnologiile pot fi simple (tip rețetă) sau complexe (structură ierarhică de produs), de compunere (ex. asamblare produs complex, produse obținute prin amestec, produse ambalate) sau descompunere (ex: tranșare), principale (pot fi valide mai multe documente macheta aferente aceluiași produs în același tip, din care doar unul este principal).
 
Urmărirea producției
Raportarea producției se poate face la diverse nivele de detaliere (punct de lucru, formație, detaliu de comandă, semifabricat, operație, persoană), cu efect logistic și contabil de stoc, conform specificului fiecărui tip de producție/ modului de organizare intern.
Interfețele de raportare producție permit diverse integrări tehnologice:
  • Cu cântare electronice (legate în rețeaua intralan) – pentru preluarea cantitații brute de pe cântar și calculul automat al cantității nete (cantitate brută – tară) care trebuie înregistrată în documentul de raportare;
  • Cu imprimante electronice (legate în rețeaua intralan) – pentru tipărirea etichetelor autocolante cu cod de bare;
Controlul de calitate se poate face prin înregistrarea produselor neconforme, cu blocarea acestora în stoc până la tratarea neconformităților în baza unui nomenclator de încadrări.
Interfețele de raportare producție sunt disponibile pe 3 platforme tehnologice:
  • Operare documente de raportare în back-office (pe stații calculator cu componenta Charisma client instalată);
  • Operare documente de raportare pe stații touch-screen, cu acces în rețeaua intranet, montate în secțiile de producție – operarea se face preponderent prin scanare de coduri de bare (operator, echipament, operație), apăsarea unor butoane tactile și editarea unor cifre (cantități);
  • Operare documente de raportare în front-office, cu acces la baza de date prin servicii webservices (pe dispozitive mobile, cu componenta Production Mobile instalată);

Urmărire strategică
Pe baza tehnologiei de execuție și a unui model de calculație se pot calcula prețurile antecalculate ale produselor, care pot fi luate în considerare la momentul ofertării, pentru calculul prețului de intrare în stoc sau pentru actualizarea listelor de prețuri.
Finalitatea fluxului de producție se obține în postcalcul prin repartizarea cheltuielilor indirecte pe centre de cost directe (produs/ comandă) și posibilitatea de comparare la nivel de perioadă contabilă a costurilor bugetate/ realizate, respectiv a marjei (venituri - cheltuieli totale) la nivel de centru de cost.