Producție

Charisma Producţie este un modul al sistemului integrat Charisma ERP destinat companiilor producătoare de produse finite şi semifabricate, indiferent de tipul acestora, fie că sunt din industria grea sau din industria ușoară. Parcurgând toate etapele de producţie, de la lansarea tehnologică şi antecalcul, urmărirea producţiei şi până la postcalcul, funcţionalităţile modulului acoperă producţia pe stoc (serie mare), pe comenzi (serie mică) sau producţia de unicate.

Soluţia acoperă producţia industrială:
 • tip asamblare (WorkShop);
 • tip flux (WorkFlow);
 • tip proiect (unicate);

Beneficii:
 • Defineşte şi urmăreşte eficient structura tehnologică – entitățile tehnologice ale societăţii (entități specializate tehnologic, dotate cu resurse specializate de tip personal, echipamente, altele), capacităţile şi capabilităţile de producţie;
 • Defineşte produsele şi tehnologiile utilizate – definire arborescentă a produselor/ proiectelor (structură ierarhică de produs/ proiect), definire a operaţiilor specifice la nivelul fiecărui subansamblu, normare a timpilor necesari de execuție pentru fiecare operaţie (timpi de pregătire, de execuție, de așteptare, de transport);
 • Reduce timpul de producţie pe produs/comandă prin integrarea nativă cu soluţia de programare a resurselor pentru producţie; 
 • Reduce costurile de producţie şi optimizează activitatea de aprovizionare;
Caracteristici:
 • Planifică complet procesul de producţie prin definirea planurilor de producţie la diverse niveluri de management, pe baza planului de vânzări, a comenzilor estimate sau ferme de la clienți;
 • Eficientizează procesul de producţie prin programarea producţiei în funcţie de comenzile clienţilor, capacităţile de producţie, precum şi a performanţelor demonstrate;
 • Permite înregistrarea producţiei realizate sau în curs de execuţie, gestionarea deşeurilor şi asigurarea calităţii;
 • Optimizează timpul de producţie prin identificarea din timp a întârzierilor, prin urmărire şi control permanent;
 • Creşte performanţa angajaţilor, dar mai ales a echipei implicate direct în producţie, datorită înţelegerii mai profunde a rolului şi a atribuţiilor postului de către angajaţii companiei;
 • Urmăreşte costurile aferente producţiei pe dimensiuni de alocare cu diverse semnificații (comanda, produs, grupă de produse, secții de producție, echipamente);
 • Calculează la sfârșitul perioadei contabile (luna), în postcalcul, costurile directe și indirecte (de secție, de întreprindere) la nivel de centru de cost direct (comandă, produs) și articol de calculație (tip de cheltuială: manoperă, materii prime, material, amortizare, servicii etc.); costurile indirecte sunt repartizate de pe centrele de cost indirecte (secții, dept. auxiliare, administrative) pe centrele de cost directe în mai mulți pași, pe baza unor chei de repartiție configurabile;
 • Permite analize multiple de profitabilitate la nivel de perioadă contabilă și centru de cost direct. 

Clienti Producție

Rotec

Rotec

Prefab

Prefab

Popeci

Popeci

PASTEUR FILIALA FILIPESTI

PASTEUR FILIALA FILIPESTI

Metaplast

Metaplast

Lidas

Lidas

Electroputere

Electroputere

Ana Pan

Ana Pan

Referinte Producție