Leasing Financiar

Modulul Leasing Financiar este destinat administrării finanţărilor în leasing, asigurând gestionarea întregului flux de la prima ofertă şi până la încheierea contractului. Este un modul complet, care include activităţi de vânzare, risk, administrare, logistică, refinanţare şi collection pentru contractele de leasing.
 
Beneficii:
 • Tratament complet al întregii activităţi de leasing financiar, de la primul contact cu clientul până la analizele finale ale rezultatelor;
 • Modulul este parte din sistemul integrat ERP care permite inclusiv tratamentele contabile adecvate;
 • Accesul direct/online al dealerilor la situaţia finanţărilor primite şi la cererile noi de finanţare.
 
Funcţionalităţi:
 • Sistem de securitate puternic, cu posibilităţi de restricţionare pâna la nivelul fiecărui câmp din aplicaţie;
 • Trasabilitate completă şi rapidă prin flux complet de documente;
 • Management integral al tranzacţiilor de leasing prin oferte, dosare şi aprobare, contracte, livrări şi recuperări de obiecte finanţate, modificări aduse pe parcursul vieţii contractului, re-vânzări;
 • Gestionare a portofoliului de clienţi şi obiecte finanţate, prin captarea eficientă de infomaţii şi proprietăţi specifice pe fiecare obiect sau categorie de obiect;
 • Tipuri de scadenţare diverse, configurabile pe bază de formule accesibile care acoperă toate necesităţile clienţilor;
 • Istoric complet al modificărilor de contracte pentru modificarea parametrilor financiari, rescadenţare rate sau valori reziduale, plăţi anticipate, cesiuni, rezilieri, daune totale; 
 • Contracte cadru pentru comenzi cu multi-asseturi, realizate prin mai multe contracte de leasing tratate unitar;
 • Urmărire a tuturor cheltuielilor şi a veniturilor la nivel de contract, cu posibilitate de facturare client;
 • Calcul automat de penalizări şi/sau diferenţe de curs pentru plăţi întârziate, cu posibilitatea facturării automate sau manuale, separate sau incluse pe facturile lunare;
 • Fluxuri  configurabile de documente cu stări diverse şi condiţii de validare complexe;
 • Facilităţi de tipărire documente bazată pe template-uri;
 • Calcul complex de profit la nivel de contract;
 • Accrual şi defferal de venituri şi cheltuieli pentru tratament IFRS complet.

Clienti Leasing Financiar

Transilvania Leasing

Transilvania Leasing

Tiriac Leasing

Tiriac Leasing

TBI Leasing

TBI Leasing

RCI Leasing

RCI Leasing

Raiffeisen Leasing

Raiffeisen Leasing

Premium Leasing

Premium Leasing

Piraeus Leasing

Piraeus Leasing

OTP Leasing

OTP Leasing

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

Impuls Leasing

Impuls Leasing

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

BCR Leasing

BCR Leasing

Referințe Leasing Financiar