eAsigurări

eAsigurări este o aplicaţie web destinată vânzării online a asigurărilor şi/sau obţinerii online a ofertelor de asigurări diverse de la asiguratori. Este nativ integrat cu Charisma ERP folosind în comun toate informaţiile.
 
 
Beneficii:
 • Eficientizează procesul de vânzare sau obţinere a ofertelor de asigurare;
 • Automatizează întregul proces de asigurări de la obţinerea ofertei, la semnarea poliţei şi apoi la urmărirea plăţilor;
 • Asigura compararea divesrelor oferte pentru selecţia celei optime.
 
Funcţionalităţi:
 • Asigură managementul asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA), a cererilor de asigurare CASCO, de locuinţă, de viaţă, medicală, de răspundere civilă profesională, de accidente etc;
 • Permite obţinerea de oferte multiple pentru serviciile de asigurare, cu posibilitatea comparării de condiţii şi preţuri.
 • Include modalităţi avansate de căutare, ofertare şi cerere detalii despre cei mai mari asiguratori de pe piaţă şi ofertele lor;
 • Include o platformă specială pentru consiliere de specialitate, oferind soluţii;
 • Include opţiuni de emitere directă a poliţelor de răspundere civilă auto (RCA);
 • Administrează eficient dosarele de daună, sprijină deschiderea şi soluţionarea lor şi reduce timpul alocat recuperării unor posibile pierderi;
 • Include un sistem performant de notificări / alerte / înştiinţări periodice despre situaţia ratelor sau poliţelor scadente;
 • Automatizează şi administrează complet tranzacţiile şi fluxul operaţional al poliţelor de asigurare datorită integrării native cu Charisma ERP sau cu orice alt sistem de gestiune a resurselor companiei, de tip ERP;
 • Se interfaţează în mod securizat şi în timp real cu asiguratorii prin intermediul serviciilor web; în cazul lipsei unei conexiuni on-line şi permanente cu asiguratorul, datele de ofertare se pot genera rapid pe baza unor convenţii de asigurare încheiate între asigurator şi broker.

Clienti eAsigurări

Agricover Credit

Agricover Credit