Asigurări

Modulul Asigurări optimizează administrarea riscurilor privind patrimoniul, riscurile financiare, de răspundere civilă sau personale. Soluţia oferă un set integrat de instrumente destinate urmăririi contractelor şi poliţelor de asigurare de orice tip (de bunuri, de risc financiar, Casco etc.).
Este dedicat firmelor de leasing sau brokerilor de asigurări.
 
 
Beneficii:
 • Minimizează riscul operaţional prin asigurarea managementului complet al asigurărilor făcute;
 • Reduce costurile operaţionale prin centralizarea şi automatizarea întregului proces de asigurări de la obţinerea ofertei, la semnarea poliţei şi apoi la urmărirea plăţilor;
 • Asigură gestiunea cazurilor de daună, parţială sau totală.
 
Functionalităţi:
 • Oferă controlul poliţelor de asigurare - condiţii de asigurare, prime, franşize pe tipuri de risc, convenţii de asigurare stabilite, periodicitate şi eşalonare de rambursare;
 • Stabileşte aria de acoperire a riscurilor;
 • Gestionează convenţiile de asigurare cu companiile asiguratoare ceea ce  ajută la automatizarea calculului ofertelor şi apoi a generării de poliţe;
 • Permite administrarea contractelor de asigurări în valute diferite, precum şi eşalonarea rambursării ratelor de asigurare după criterii diverse;
 • Monitorizarea istoricului modificărilor asupra poliţelor de asigurare prin intermediul Actelor Adiţionale: modificarea parametrilor financiari, rescadenţare rate sau valori reziduale, plăţi anticipate, cesiuni, rezilieri, daune totale etc.;
 • Include funcţionalităţi pentru reînnoire sau suplimentarea de poliţe;
 • Asigură trasabilitatea completă cu modulul Leasing,la nivelul fiecărui asset asigurat;
 • Permite finanţarea valorilor de asigurare, cu scadenţar propriu sau inclus după caz în ratele contractului de leasing;
 • Eficientizează managementul financiar al poliţelor de asigurare prin:
  • Borderoul de asigurări - cumulează toate ratele de asigurări cu scadenţă într-o anumită perioadă selectată, asigurând baza pentru plăţile către asiguratori;
  • Fişele lunare de contare asigurări - trecerea pe cheltuieli a ratelor asigurărilor;
 • Generează rapoartele necesare managementului, atât standard, cât specifice clientului.

Clienti Asigurări

Transilvania Leasing

Transilvania Leasing

Simplu Credit

Simplu Credit

Scania

Scania

Piraeus Insurance Broker

Piraeus Insurance Broker

Mercedes Benz Financial Services Austria Gmbh

Mercedes Benz Financial Services Austria Gmbh

Credit Europe

Credit Europe

BNP Paribas

BNP Paribas

Banca Transilvania

Banca Transilvania