Refinanțare

Modulul Refinanţare este o soluţie dedicată optimizării şi simplificării operaţiunilor de finanţare a activităţilor companiei (pentru operaţiuni proprii sau pentru finanţarea clienţilor în leasing/credit). Sistemul gestionează unitar toate liniile de finanţare primite, indiferent de surse sau de tipul lor.
 
Beneficii:
 • Managerizare integrată a modului de finanţare a companiei proprii în cele mai diverse condiţii;
 • Posibilitatea conectări finanţărilor  proprii cu finanţările acordate clienţilor şi determinarea profitului obţinut;
 • Centralizarea informaţiilor complexe, elimnarea introduceri de date redundante, eficientizarea operaţională.
 
Caracteristici:
 • Gestionarea liniilor de finanţare cu condiţii diverse (perioadă, comisioane, dobânzi), în mod revolving sau non-revolving;
 • Administrarea tuturor tragerile efectuate pe perioada valabilităţii liniei de finanţare;
 • Posibilitatea de folosire a scadenţarelor diverse, standard sau configurabile pe bază de formule accesibile direct în fereastra utilizator;
 • Utilizarea de dobândă fixă şi/sau dobândă variabilă, pe bază de dobândă de referinţă, indiferent de periodicitatea de actualizare;
 • Modalităţi diverse de calcul dobândă cu referinţă anuală 365 sau 360;
 • Monitorizarea istoricului modificărilor prin intermediul Actelor Adiţionale;
 • Interfaţare cu extrasul de cont şi includerea posibilităţii de alocare a plăţilor de dobândă sau de capital pe tragerile efectuate;
 • Trasabilitatea completă şi rapidă, a documentelor existente în procesul de business;
 • Soluţie multi-valută.

Clienti Refinanțare

Telekom

Telekom

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

MedLife

MedLife

Marmosim

Marmosim

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

Caroli Foods

Caroli Foods

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Arsis

Arsis

Ana Pan

Ana Pan

Agricost

Agricost