Refinanțare

Modulul Refinanţare este o soluţie dedicată optimizării şi simplificării operaţiunilor de finanţare a activităţilor companiei (pentru operaţiuni proprii sau pentru finanţarea clienţilor în leasing/credit). Sistemul gestionează unitar toate liniile de finanţare primite, indiferent de surse sau de tipul lor.
 
Beneficii:
 • Managerizare integrată a modului de finanţare a companiei proprii în cele mai diverse condiţii;
 • Posibilitatea conectări finanţărilor  proprii cu finanţările acordate clienţilor şi determinarea profitului obţinut;
 • Centralizarea informaţiilor complexe, elimnarea introduceri de date redundante, eficientizarea operaţională.
 
Caracteristici:
 • Gestionarea liniilor de finanţare cu condiţii diverse (perioadă, comisioane, dobânzi), în mod revolving sau non-revolving;
 • Administrarea tuturor tragerile efectuate pe perioada valabilităţii liniei de finanţare;
 • Posibilitatea de folosire a scadenţarelor diverse, standard sau configurabile pe bază de formule accesibile direct în fereastra utilizator;
 • Utilizarea de dobândă fixă şi/sau dobândă variabilă, pe bază de dobândă de referinţă, indiferent de periodicitatea de actualizare;
 • Modalităţi diverse de calcul dobândă cu referinţă anuală 365 sau 360;
 • Monitorizarea istoricului modificărilor prin intermediul Actelor Adiţionale;
 • Interfaţare cu extrasul de cont şi includerea posibilităţii de alocare a plăţilor de dobândă sau de capital pe tragerile efectuate;
 • Trasabilitatea completă şi rapidă, a documentelor existente în procesul de business;
 • Soluţie multi-valută.

Clienti Refinanțare

Telekom

Telekom

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

Marmosim

Marmosim

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

Caroli Foods

Caroli Foods

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Arsis

Arsis

Ana Pan

Ana Pan

Agricost

Agricost