Leasing Utilizator

Modulul de Leasing Utilizator gestionează și urmărește operațiunile și contractele de leasing financiar și operational pe care compania le deține cu instituțiile financiare non-bancare.
 
Informaţii generale:
 • Contractul şi datele contractului;
 • Scadenţar configurabil pe bază de formule accesibile direct în fereastra utilizator (schimbarea tipului de scadenţar nu presupune dezvoltare): se acceptă diverse modalităţi de calcul, perioade de graţie, închideri anticipate etc.;
 • Dobândă fixă şi / sau dobândă variabilă pe bază de dobândă referinţă. În cazul dobânzii variabile, diferenţele faţă de scadenţarul iniţial se facturează cu o periodicitate stabilită de utilizatori. 
 
Contract:
 • Roluri multiple ce pot fi adăugate fiecărui contract, în scopul cunoaşterii tuturor terţilor care au legătură cu contractul;
 • Contractul poate fi realizat pentru o mulţime de obiecte, de tipuri diverse, cu furnizori diverşi;
 • Validare contract;
 • Imagine completă a contractului la orice moment de timp, conform situaţiei existente în acel moment. Contractul are permanent acelaşi număr, acelaşi identificator;
 • Proces verbal predare/primire pentru confirmarea livrării şi evident pentru recunoaşterea contabilă a contractului;
 • Acte adiţionale complete (standard şi nestandard) cu istoric de versiuni realizat pentru: modificare de parametrii financiari, rescadenţare, plată anticipată, daună totală, reziliere, cesiune, orice altă modificare, chiar fără influenţe financiare. Toate actele adiţionale sunt salvate şi pot fi consultate la orice moment;
 • Calcul automat al scadenţarului, cu posibilitatea introducerii suplimentare de coloane pentru asigurări finanţate/nefinanţate, servicii finanţate/nefinanţate, comisioane etc.;
 • Importul scadenţarului din surse externe (Excel);
 • Urmărirea tututror cheltuielilor făcute cu un contract, programate sau nu şi posibilitatea de a refactura clientului aceste cheltuieli.
 
Contabilitate:
 • Înregistrare automată în contabilitate a tuturor tranzacţiilor din sistem;
 • Recunoaştere venit lunar pentru ratele trimestriale, conform IFRS;
 • Recunoaştere cheltuieli şi venituri alocate pe contract, cu obţinerea tuturor rapoartelor la nivel de Partener şi/sau de Contract;
 • Recunoaştere taxă administrativă, comision dealer, promoţii, conform IFRS;
 • Recunoaştere asigurări;
 • Toate rapoartele legale şi necesare activităţii;
 • Sistem de generare proprie de rapoarte specifice;
 • Sistem complet de bugetare şi comparare realizat / bugetat.

Clienti Leasing Utilizator

Telekom

Telekom

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

Marmosim

Marmosim

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

Caroli Foods

Caroli Foods

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Arsis

Arsis

Ana Pan

Ana Pan

Agricost

Agricost