Asociații

Asociațiile sunt formate din liderii dintr-un anume domeniu și au rolul de a construi o industrie profesionistă și profitabilă. Ne-am alăturat asociațiilor din piețele în care activăm pentru a contribui la dezvoltarea unor bune practici și a susține profesionalizarea continuă.


Asociatia Germană de Outsourcing (The German Outsourcing Association - GOA)

Asociatia Germană de Outsourcing reprezintă interesele profesioniștilor și organizațiior din regiunea vorbitoare de limba germană și este un partener independent al cumpărătorilor de servicii de outsourcing, consultanților și furnizorilor de servicii globale. GOA pune la dispoziția țărilor DACH informații cu privire la destinațiile de outsourcing și promovează transferul de cunoștințe globale prin colectarea și distribuirea informațiilor semnificative și celor mai bune practici din partea furnizorilor de servicii globale. Scopul său este acela de a face schimb de cunoștințe esențiale între toți participanții la piață implicați. GOA numară peste 11,000 factori de decizie și directori în țările DACH, în timp ce la nivel global, deține o vastă rețea de parteneriate cu experți independenți, organizații și parteneri de schimb de  cunoștințe și experiență. În februarie 2013, Camera de Comerț pentru TIC – MASIT (Camera Macedoneană pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor) a semnat cu GOA un Memorandum de Înțelegere  pentru a-și împărtăși experiențele și cele mai bune practici din domeniul outsourcing-ului, a încuraja cercetarea și cooperarea tehnologică între membrii săi și să promoveze împreună cooperarea în vederea dezvoltării oportunităților de business la scara largă.


Asociația Companiilor de Leasing (ALCS)


Asociația Companiilor de Leasing (ALCS) a fost înființatăîn iunie 2004 , având statut de organizație non-profit, în conformitate  cu întreprinderile de dimensiuni medii din Europa de Sud-Est. Asociația Companiilor de Leasing din Serbia reprezintă interesele comune ale membrilor Asociației și se dedică îmbunătățirii, promovării și dezvoltării industriei de leasing. Împreună cu membrii săi și membrii asociați participă în mod activ la crearea unui mediu de business mai bun, îmbunătățind în același timp cadrul legal al afacerilor. Toate companiile de leasing din piața din Serbia sunt membri ai asociației , fapt ce scoate în evidență efortul de îmbunătățire a mediului de businessului din industria de leasing. Asociația Companiilor de Leasing din Serbia este membră a Leaseurope, Federației Europene a Asociaților Companiilor de leasing, care reunește 44 asociații membre din 34 de țări și care facilitează schimbul de standarde și cele mai bune practici acceptate la nivel internațional. Se estimează că Leaseurope reprezintă aproximativ 92% din piața europeană de leasing.


Asociația Austriacă a Companiilor de Leasing(VÖL, Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften)

 

Înființată în 1978, Asociația Austriacă a Companiilor de Leasing reprezintă interesele și problemele de interes comun  privind industria de leasing din Austria și reprezintă o punte de legătură către consumator. Asociația are 35 de membri și 4 membri extraordinari, acoperind astfel 96% din piața de leasing din Austria. Volumul total al contractelor de leasing actuale este de 551,391 în Austria, în valoare de aproximativ 23 miliarde euro. În plus, VÖL numără 24 de membri a căror activitate de bază nu este leasingul , dar care au gama de produse și servicii legate de solicitările venite din industria de leasing.
 

Asociația Daneză a Industriei IT  (ITB)
 

Cu aproximativ 300 companii de IT membre, Asociația Daneză a Industriei IT este cel mai mare reprezentant independent al comunității IT și  business din Danemarca. ITB pune la dispoziție o platformă informală unde membrii se pot întâlni, discuta și face afaceri. Statutul de membru este valid pentru toată compania, iar evenimentele  ITB  se concentrează pe diferite ascpecte ale companiei dvs. Unele vizează CEO-ul companiei, altele directorii de vânzări sau managerul de resurse umane. ITB deține un impresionant palmares politic. Rezultatele sale se bazează pe dialogul continuu cu personae importante care iau parte la crearea cadrului din jurul comunității de IT și business din Danemarca. ITB organizează membrii în diferite consilii care abordează subiecte esențiale privind compania, de exemplu administrația digitală, sursa deschisă, cercetare și educație. Scopul acestor consilii este îmbunătățirea cadrului de business pentru membrii săi, în baza principiilor și competiției libere.