Caroli produce cu Charisma ERP

Caroli

O componentă importantă a soluţiei a fost modulul de producţie care urmăreşte toate etapele procesului de producţie: lansarea comenzii, programarea aprovizionării, planificarea pe puncte de lucru şi urmărirea fluxului de producţie, gestionarea ordinelor de producţie, monitorizarea comenzilor generate automat, generarea şi evaluarea comenzilor de achiziţie.

- Caroli

Compania
Caroli, a doua companie ca mărime în cadrul industriei de mezeluri din România, s-a  impus în ultimii ani pe o piaţă extrem de competitivă. Cu o cifră de afaceri de peste 70 de mil. de euro şi aproximativ 1300 de angajaţi, Caroli asigură producţia şi distribuţia de mezeluri proaspete la nivel naţional. Grupul Caroli dispune de 8 locaţii aflate în Piteşti, Bucureşti, Cluj, Timişoara, Constanţa, Galaţi, Braşov şi Bacău şi include două linii de business majore: o componentă de producţie, realizată prin TC AFFAIRES, şi una de distribuţie, realizată de Caroli Prod 2000.


Situaţia
Una dintre provocările cu care se confruntă managementul unui grup de companii este luarea unor decizii care să influenţeze pozitiv întregul grup, nu doar o linie de business. Pentru aceasta, utilizarea unei infrastructuri software capabilă să ofere o imagine de ansamblu este vitală. Cele două componente ale Grupului Caroli utilizau aplicaţii software diferite pentru managementul activităţilor, situaţie care conducea la o activitate extrem de dificilă de centralizare a datelor,  în special datorită nomenclatoarelor şi planurilor de conturi diferite.

Caroli Prod 2000 utiliza o soluţie sub DOS pentru facturare, stocuri şi contabilitate. Principalele probleme ridicate de această aplicaţie erau dificultatea cu care se gestionau listele de preţuri, procesul extrem de anevoios prin care se preluau datele transmise de filiale către locaţia din Bucureşti pentru centralizare.

TC AFFAIRES, îşi gestiona activitatea prin intermediul mai multor module dezvoltate în FOXPRO care funcţionau independent unul de celalalt şi care nu permiteau obţinerea de informaţii corecte despre necesarul de stocuri şi materii prime. Totodată, închiderea de lună pe producţie era dificilă şi necesita implicarea unei persoane tehnice, iar rapoartele de producţiei erau greu de întreţinut, incomplete şi înglobau date vechi. În plus, modulul de producţie nu permitea calcularea unui cost pe producţie care să includa atât cheltuielile directe cât şi indirecte, iar noţiunea de centru de cost lipsea cu desăvârşire.

Pentru alegerea unei soluţii software, reprezentanţi din toate departamentele companiei au participat la demo-uri live ale mai multor soluţii software. S-au evaluat ofertele şi s-a calculat un punctaj pentru fiecare soluţie în parte. Decizia finală a fost luată pe baza acestui punctaj, Charisma ERP detaşându-se de celelalte soluţii prin flexibilitate, conformitate cu legislaţia din România şi preţul competitiv.


Soluţia
Primul pas în implementarea Charisma a fost redactarea unei specificaţii, pe baza discuţiilor cu reprezentanţii Caroli, urmată de importul de date şi lansarea soluţiei Charisma ERP cu următoarele module: contabilitate, financiar, achiziţii, gestiunea stocurilor, vânzări, mijloace fixe, resurse umane, salarizare, BI, logistică, acces pontaj, rutare, parc auto, mentenanţă, market spy.

O componentă importantă a soluţiei a fost modulul de producţie care urmăreşte toate etapele procesului de producţie: lansarea comenzii, programarea aprovizionării, planificarea pe puncte de lucru şi urmărirea fluxului de producţie, gestionarea ordinelor de producţie, monitorizarea comenzilor generate automat, generarea şi evaluarea comenzilor de achiziţie, evaluarea costurilor, validarea fiecarui pas din fluxul de producţie, raportare producţie realizată vs. în curs de execuţie. Închiderea de lună nu mai necesită implicarea unei persoane tehnice întrucât datele sunt disponibile acum în timp real.

De asemenea, o funcţionalitate dezvoltată în cadrul proiectului a fost calculul costului din producţie cu cheltuielile directe şi indirecte de secţie, dar şi integrarea cântarelor în procesul de producţie. Practic, acum se poate face  înregistrarea directă a produselor rezultate pe parcursul procesului de producţie direct de la cântar.

Deşi cele două business-uri funcţioneză fiecare cu propria baza de date, la nivel de grup acestea sunt extrase şi prelucrate cu ajutorul componentei de BI (Charisma Analyzer). Se pot lua astfel decizii strategice privind evoluţia celor două linii de business pe baza unor informaţii actualizate, relevante, detalitate şi în timp real furnizate de solutia ERP.  


Rezultate
După implementarea sistemului informatic integrat, rezultatele nu au întârziat să apară. Caroli Grup are posibilitatea gestionării unitare a celor două business-uri, integrând activitatea de producţie cu cea de vânzări şi distribuţie. În plus, prin implementarea modului de SFA (Sales Force Automation) care presupune folosirea terminalelor protabile pentru introducerea comenzilor de la clienţi, se realizează:

  • evidenţe clare şi în timp real pe categorii de produse
  • repartizarea vânzărilor pe regiuni şi agenţi de vânzări
  • urmărirea comenzilor (facturate şi nefacturate)
  • urmărirea facturilor (încasate sau nu)
  • folosirea terminalelor protabile pentru introducerea comenzilor de la clienţi

Studiu de caz realizat în anul 2008.