Software WMS (Warehouse Management)

Charisma WMS (Warehouse Management System) este o soluţie avansată de optimizare a stocurilor din depozite. Produsul permite eficientizarea fluxurilor de mărfuri şi produse, recepţia lor în gestiune, structurarea geometrică şi logică a zonelor de depozitat, prelucrarea şi dispunerea logistică a ambalajelor, precum şi alegerea şi livrarea pachetelor, în mod optim, către clienţii finali. Charisma WMS este perfect adaptată companiilor din distribuţie şi retail, indiferent de dimensiune sau complexitate.

Bazată pe flexibilitatea şi automatizarea întregului proces, de la recepţia mărfurilor în depozit, până la expedierea bunurilor către destinatarii finali, Charisma WMS reduce timpul de inventar, contorizează şi direcţionează eficient mişcarea şi depozitarea materialelor, şi eficientizează alocarea angajaţilor pentru optimizarea costurilor operaţionale.

Prin Charisma WMS şi prin integrarea nativă a acesteia cu suita de soluţii Charisma ERP sau cu orice alt sistem de gestiune a companiei, puteţi câştiga agilitate într-un domeniu concurenţial, în care existenţa unui sistem informatic complet integrat face diferenţa. Pentru a programa o prezentare live a Charisma WMS la sediul dvs., vă rugăm completați acest formular.


 

Câţiva dintre clienţii care utilizează modulul Warehouse Management

 Beneficii Financiare şi Operaţionale pe care le obțineți implementând modulul WMS din Charisma ERP


Creşterea acurateţei informaţiilor legate de depozitele și operațiunile logistice, administrate prin:

 • Automatizarea captării de informaţii şi a fluxului de date. Posibilitate de interfaţare atât cu cântare pentru citirea cantităţilor recepţionate, cât şi cu printere de coduri de bare, pentru tipărirea informaţiilor specifice fiecărui articol;
 • Gestionarea eficientă a diverselor tipuri de produse și proprietăți ale acestora, inclusiv logistice;
 • Definirea și administrarea structurii fizice a spațiilor de depozitare până la nivel de depozit / cameră, alee, raft, nivel, palet:
  • Interfața structurii fizice a depozitului permite detalierea modului de definire a entităților fizice în care e structurat acesta. Nomenclatorul de depozite permite clasificarea celulelor, cu posibilitatea de filtrare depozite la nivel de locație (site), și definirea tipurilor de celule.
  • Interfața permite de asemenea adăugarea de noi camere, rânduri, coloane și celule cu proprietățile și ierarhiile aferente, precum și modificarea celor existente.
  • Există posibilitatea de ierarhizare a structurii depozitului, fiecare nod al structurii fiind caracterizat foarte detaliat (cod, denumire, tip depozit, tip nod, cod de bare, tip depozitare, temperatură, rol, căi de acces etc).
 • Definirea și administrarea structurii logice a spațiilor de depozitare:
  • Permite detalierea entităților logice în care e structurat depozitul și legătura cu entitățile fizice (celule) deja stabilite.
  • Entitățile logice alocate depind de specificul fiecărui business și pot reprezenta tipuri de articole, articole, proprietăți articole (volum, înălțime, lățime etc.), unități de măsură (zone de baxuri, zone de vrac), date de expirare marfă / date de valabilitate, clienți importanți etc;
 • Definirea și administrarea celulelor și tipurilor de celule pe baza statusului: cu stoc disponibil / în inspecție / blocat /  blocat ca urmare a unui retur (probleme de calitate);
 • Gruparea zonelor de depozitare pe categorii de produse sau după alte caracteristici;
 • Ocuparea optimă a celulelor de stoc, prin utilizarea motorului de evaluare celule, pe baza seturilor de reguli configurate;
 • Creșterea acurateței inventarelor, prin colectarea automată a datelor, ca urmare a diferențelor din ce în ce mai mici între scriptic / faptic;
 • Intregrarea cu modulele Charismei ERP sau cu orice alt sistem de tip ERP:
  • Gestiune completă, integrată şi performantă a afacerii;
  • Înregistrare automată în contabilitate a documentele de recepţie, livrare sau transfer marfă.
 • Securizarea datelor şi a fluxurilor informaţionale. Permite restricţii sau validări operaţionale.

 

Creşterea productivităţii şi reducerea costurilor de personal prin automatizarea gestionării comenzilor:

 • Automatizarea operaţiunilor - recepţie,  livrare, inventariere şi transfer de date;
 • Integrarea fluxului de aprovizionare și a celui de livrare cu fluxul de documente WMS; datele colectate prin scanare la receptie, depozitare și livrare sunt transmise automat în sistemul ERP;
 • Calculul automat al costurilor cu forța de muncă (număr citiri /pers / zi, cantități / pers /zi, comenzi recepție / livrare / pers / zi etc),  pe produs, pe activităţi de cross-docking, consolidate la nivel de companie și / sau filială;
 • Reducerea încărcării personalului - eficientizarea capacităţii de încărcare a resursei umane şi urmărirea activităţii acesteia;
 • Reducerea utilizării de hârtie;
 • Contorizarea şi inventarierea automată;
 • Metode optime de culegere a comenzilor: comandă cu comandă, culegere centralizată (bulk) sau cu zonă de pregătire (staging);
 • Interfața de operare / vizualizarea documentelor de gestiune a depozitelor în front-office cu ajutorul dispozitivelor mobile;
 • Integrarea avansată cu sistemele de automatizare a forței de vânzări mobile (Sales Force Automation), cu comenzile de aprovizionare lansate de filiale sau magazine, sau cu comenzile postate pe site-ul companiei.

 

Eficientizarea fluxului de materiale prin:

 • Trasabilitatea produselor de la furnizor pâna la client, respectiv de la client la furnizor;
 • Calculul drumului optim pentru recepţie şi livrare;
 • Optimizarea procesului de livrare prin sugestii automate din partea sistemului, pentru mutarea produselor din zona de depozitare în zona de ridicare marfă (picking);
 • Adaptabilitatea sistemului - schimbare destinaţie depozit, modificare caracteristici de funcţionare depozit, dublă inventariere în depozitul sursă şi destinaţie;
 • Administrarea completă a operațiunilor și documentelor existente în cadrul unui depozit - recepţia mărfurilor, urmărirea locaţiilor pentru depozitare sau livrare, mişcările în locaţie sau inter-depozit, contorizare, ridicare (picking) sau expediere;
 • Creșterea capacității depozitului, prin optimizarea depozitării produselor aflate în stoc.

 

Reducerea costurilor de administrare a depozitelor și a stocurilor prin:

 • Minimizarea pierderilor de marfă:
  • Operarea ieşirilor în ordine FEFO (First Expired - First Output) sau FIFO (First In – First Out); motorul de evaluare celule va propune automat articole pe baza metodei implementate pentru picking / tranfer în zona de livrare;
  • Reducerea cantităţilor de produse expirate, a cantităţilor vândute cu reduceri din cauza datei de expirare apropiate, a degradării produselor sau a distrugerii din cauza expirării;
 • Inventarierea rapidă şi flexibilă:
  • Definirea şi asocierea de caracteristici multiple la nivel de depozit sau celulă de depozitare;
  • Inventarierea produselor, total sau parţial;
  • Utilizarea unităţilor de măsură multiple, date de expirare marfă/ date de valabilitate, clienţi și conturi importante;
  • Accesul la informaţii în timp real;
  • Descărcarea stocului cu sau fără dispozitive mobile, în funcție de caracteristicile mărfii, pentru o mai bună viteză de operare;
 • Automatizarea proceselor și cu ajutorul infrastructurii hardware;
 • Reducerea cantităților de produse aflate în inventar, prin mărirea vitezei de rotație a mărfii.

 

Creşterea vânzărilor şi a satisfacţiei clienţilor prin:

 • Timp minim de răspuns / livrat şi posibilităţi multiple de servire. FIFO (First-In-First-Out), LIFO (Last-In-First-Out), Cross-docking, Replenishment automat, diverse metode de ridicare marfă: Wave picking / Batch picking / Zone picking;
 • Predicţii de vânzări şi pregătire din timp a loturilor de livrat pe baza miscărilor de stoc;
 • Creșterea capacității de asigurare a comenzilor client (prin reducerea situațiilor de lipsa de stoc) realizat cu alarme de atenționare lipsă stoc minim și raportări cu cantități de produse lipsă stoc și nelivrate;
 • Raportare superioară prin acces la indicatori de performanță ai depozitului.


înapoiDemo live

 
Ne găsiţi şi pe  
© 2016 TotalSoft| Termeni şi condiţii | Site Map |Contact
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.