Software Portfolio Management - Modul Charisma ERP

Dezvoltarea economică şi tehnologica în domenii ca arhitectură, construcţii, design interior sau servicii de consultanţă, au dus la creşterea explozivă a complexităţii proiectelor, dar şi la exigenţe tot mai mari din partea clienţilor, sau la activităţi de cercetare tot mai consumatoare de resurse. Administrarea acestor proiecte înseamnă provocări noi, dificil de adresat fără soluţii informatice dedicate acestor domenii de activitate. Creşterea profitabilităţii, utilizarea eficientă a resurselor umane sau financiare, urmărirea şi controlul costurilor la nivelul operaţiunilor interne, sunt doar câteva avantaje competitive care pot asigura succesul unei companii.

Charisma Portfolio Management oferă suport complet pentru crearea, stocarea, şi interogarea contractelor, proiectelor sau lucrărilor desfăşurate de companie, precum şi administrarea documentelor şi resurselor folosite. Perfect integrat cu Charisma ERP, soluţia Primavera, Charisma HCM sau soluţii de tip CRM sau Document Management, Charisma Portfolio Management întregeşte soluţia completă pentru urmărirea investiţiilor financiare sau a contractelor. 

Prin accesul la o sursă unică de informaţii, companiile beneficiază de reducerea şi controlul costurilor legate de administrarea contractelor, creşterea conformităţii contractelor şi activităţilor la politicile companiei, precum şi reducerea riscurilor şi îmbunătăţirea managementului financiar.

Câţiva dintre clienţii care utilizează modulul Portfolio Management 


 
 

Beneficii financiare şi operaţionale pe care le obțineți implementând mdoulul Portfolio Management din Charisma ERPReduce costurile alocate pentru administrarea contractelor
Produsul elimină practicile cvasi medievale şi oferă modalităţi moderne de administrare a contractelor prin centralizarea datelor, eliminarea redundanţei muncii manuale, flexibilităţii configurării platformei prin automatizarea sau eliminarea unor paşi (contractele cu valori mai mici de un prag valoric nu mai trec prin departamentul juridic), oferind reduceri semnificative în costurile operaţionale ale organizaţiei.
 
Creşte conformitatea şi elimină riscurile financiare
Datorită accesului rapid la un instrument de stocare a „lecţiilor învăţate” pe parcursul timpului, soluţia ajută compania să-şi definească şi să respecte o serie de politici şi reguli interne („nu se semnează contracte cu penalităţi mai mari de o anumită valoare”).
 
Diminuează riscurile operaţionale 
Produsul oferă un control eficient al derulării proiectelor contractuale, eliminând erorile umane şi semnalând necesitatea unor activităţi trecute în contracte. Charisma Portfolio Management include alerte de activităţi necesare, complet configurabile, precum şi înştiinţarea riscurilor asociate fiecărei activităţi în parte.
 
Îmbunătăţeşte managementul financiar
Produsul îmbunătăţeşte managementul financiar prin suportul decizional oferit echipei de management şi printr-un control extrem de eficient al tuturor entităţilor financiare  de tip avansuri, facturi, plăţi, garanţii, scrisori de garanţie sau penalităţi, precum şi suport pentru analiza şi planificarea investiţiilor (scenarii de finanţare, bugete/business plan, cash flow, bilanţ).
 
Diminuează riscul financiar şi sporeşte controlul cheltuielilor
Prin identificarea/limitarea/stoparea fiecărei achiziţii din cadrul unui proiect, prin sporirea procesului de validare, şi prin evitarea depăşirii bugetului companiei, Charisma Portfolio Management diminuează riscurile financiare ale companiei.
 
 
Principale funcţionalităţi
 • Managementul ofertelor către client. Include:
  • Versionare / scenarii de ofertare, 
  • Acces la istoricul ofertelor,
  • Managementul preţurilor,
  • Comparaţie cu diverşi indicatori ai pieţei (de exemplu, dacă se ofertează construcţia unei clădiri sistemul calculează automat preţul/m2 pentru referinţă),
  • Calculaţie customizabilă,
  • Import din aplicaţii de devize,
  • Suport pentru ofertare către sistemul public (formulare legale),
  • Posibilitatea de a elabora oferta în baza unor norme interne,
  • Evaluarea duratei în cazul activităţilor ce trebuie executate/ grafic de execuţie,
  • Stabilirea graficului de facturare,
  • Introducerea altor elemente contractuale (garanţii, întârzieri, etc),
  • Legătura cu proiectul.
 • Estimări interne. Include:
  • Administrarea devizelor, a estimării costului real al contractului;
  • Posibilitatea creării de scenarii pentru a analiza modalităţi diferite de realizare a obiectivelor;
  • Detalierea ofertei client cu resurse reale/ cantităţi reale/ etc;
  • Realizează legătura cu proiectul;
  • Import din aplicaţii de devize;
  • Utilizare norme interne sau republicane (folosite în raportările legale, de ex. lucrări de construcţii pentru primării);
  • Posibilitate import norme producători.
 • Managementul contractelor. Include:
  • Stadii şi detalii contracte,
  • Workflow configurabil, de aprobare şi semnare,
  • Listă riscuri şi analiză de risc,
  • Administrare părţi implicate,
  • Facturare la nivel de contract, pe baza situaţiilor lucrărilor,
  • Management financiar al contractului, cu posibilitatea urmăririi veniturilor şi cheltuielilor pe centre de cost.
 • Situaţii de lucrări. Include:
  • Imagine periodică, lunară sau săptămânală, cu stadiul executării lucrării, în vederea facturării; 
  • Posibilitatea analizei/comparării progresului raportat intern;
  • Posibilitatea automatizării procesului.
  • Managementul modificărilor, pe baza documentelor de tip:
  • Notă de suplimentare sau Notă de renunţare, în cazul obiectivelor sau a unor părţi din obiectiv;
  • Cerere de modificări;
  • Acte adiţionale, în cazul modificării unui contract, având facilitatea de a păstra istoricul şi elementele contractuale modificate în timp.
 • Managementul proiectelor. Include:
  • Urmărirea proiectelor la nivel de contract, precum şi activităţile care sunt cuprinse în proiect; 
  • Comparare între bugetat şi realizat pe baza sincronizării cu proiectul din sistemul Primavera sau cu orice alt sistem de management al proiectelor;
  • Funcţii de planificare;
  • Workflow la nivel de activitate;
  • Posibilitatea de a aloca resurse proprii sau inchiriate la activităţi;
  • Posibilitatea de a colecta consumurile materiale, de utilaje şi de manopera;
  • Posibilitatea de a colecta consumurile în mod automat, din aplicaţii terţe;
  • Integrarea cu fluxurile de achiziţie din Charisma ERP prin Fişă limită şi/sau necesar de aprovizionare.
 • Subcontractori. Modulul urmăreşte şi administrează ofertele, contractele sau situţia lucrărilor cu subcontractorii. Include:
  • Stabilirea formatului de ofertare pentru subcontractori,
  • Colectarea şi compararea ofertelor de la subcontractori,
  • Procesul de subcontractare (din perspectiva antreprenorului general) - subcontractare directă a elementelor din devizul intern (ex. subcontractarea completă a părţii electrice);
  • Workflow configurabil de aprobare;
  • Suport pentru negociere (lista activităţilor de subcontractat);
  • Suplimentări/Renunţări;
  • Situaţia de lucrări cu subcontractorii, reprezentând acceptarea din partea beneficiarului a părţilor subcontractare, în vederea facturării; 
  • Posibilitatea de a subcontracta total sau parţial o activitate, la unul sau mai mulţi subcontractori;
  • Utilizarea şi urmărirea resurselor subcontractate şi a costurilor de închiriere; situaţia de lucrări este administrată pe baza pontajelor (resurse umane / utilaje).
 • Finanţări. Modulul urmăreşte şi gestionează atât finanţări interne, cât şi de tip extern, de genul creditelor sau cesiunilor. Include posibilitatea executării de studii de fezabilitate în vederea folosirii unor modele de finanţări mixte.
   
 • Integrare cu terţe aplicaţii. Modulul este parte a suitei Charisma ERP şi este integrat nativ cu Primavera, sistem de Project Management, cu suita Charisma HCM (HR, MMC, TSP, etc). În plus, este capabil să opereze complementar cu sisteme de management de documente, CRM şi/sau soluţii de tip SharePoint.

înapoiDemo live

 
Ne găsiţi şi pe  
© 2016 TotalSoft| Termeni şi condiţii | Site Map |Contact
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.