Software Financiar - Modul Charisma ERP

Deşi companiile urmăresc în special profitul ca indicator general al performanţei, banii, ca şi entitate, nu sunt un aspect de neglijat. Ei reprezintă un element de bază în orice business, asigurând posibilitatea derulării operaţiunilor de zi cu zi. Numai o soluţie software ERP integrată, care să supervizeze circulaţia fluxurilor de bani în cadrul organizaţiei, poate asigura previziunile de numerar, gestionarea lichidităţilor, un control mult mai mare asupra riscurilor financiare şi un cash management eficient.

Modulul Financiar asigură aceste funcţionalităţi în concordanţă cu reglementările interne şi de grup, monitorizând fluxurile de bani prezente şi viitoare din cadrul unei companii, pe ansamblul ei sau pe subunităţi componente.
 

 

Câţiva dintre clienţii care utilizează modulul Financiar

agro chirnogi

 

Beneficii financiare şi operaţionale pe care le obțineți folosind modulul Financiar din Charisma ERPEficientizarea operaţiunilor financiare
Datorită automatizării preluării informaţiilor financiare relevante din toate sistemele informatice, soluţia reducere semnificativ timpul şi efortul manual consumat pe introducerea datelor financiare. În plus, existenţa unei surse unice de informare asupra indicatorilor financiari oferă transparenţă asupra evoluţiei şi performanţei companiei, oferind managementului posibilitatea deciziilor proactive pentru eficientizarea operaţiunilor.

Reducerea costurilor de exploatare
Datorită controlului fluxului de bani în interiorul organizaţiei, modulul Financiar reduce costurile cu taxele bancare şi riscurile asociate, printr-o îmbunătăţire şi o supervizare mai bună a acestor fluxuri.


Funcţionalităţi

 

 • Monitorizează creanţele şi datoriile partenerilor financiari:
  • Gestionează toate sumele încasate / plătite prin submodulele „Bancă”  şi „Casă”, în lei sau în orice valută. Toate sumele sunt repartizate pe parteneri şi facturi (sau documente echivalente)
  • Oferă funcţionalităţi pentru compensări între facturi, între creanţe şi datorii, multi-partener şi multi-valută.
  • Reglări de facturi.
  • Realocări de încasări şi plăţi, manual sau în mod automat pe bază de reguli de alocare.
  • Reevaluare automată a creanţelor şi datoriilor în valută, păstrând şi cursul istoric iniţial al documentelor, reducând astfel timpul necesar gestionării acestora.
  • Utilizează toate tipurile de documente bancare (OP, chitanţa, bon fiscal, CEC, bilet la ordin, carte de credit, etc.), fiecare cu tratamentul său specific
 • Gestionează rapid şi eficient avansurile plătite / încasate. Pentru companiile cu un număr mare de parteneri şi operaţiuni financiare, sistemul dispune de închidere automată a avansurilor cu facturile apărute ulterior.
   
 • Permite prelucrarea încasărilor şi plăţilor internaţionale – se pot defini un număr nelimitat de valute, astfel că pe baza cursului valutar al zilei se pot face raportări în oricare din valutele alese. Sistemul determină automat toate diferenţele de curs la operaţiile desfăşurate în valută.
   
 • Include managementul deconturile cu angajaţii sau cu terţe persoane - sumele acordate ca avans spre decontare, detalierea decontării, precum şi gestiunea resturilor în urma deconturilor.
   
 • Facilitează comunicarea cu băncile şi conturile de încasări şi plăţi - este compatibil cu extrasele bancare electronice (multi-cash) furnizate de diferite bănci; exportă şi importă plăţi şi incasări diverse pe conturile companiei şi realizează legături automate cu facturile din sistem pe baza unor reguli configurabile.
   
 • Identifică tendinţe ale evoluţiei financiare:
  • Colectarea şi prelucrarea datelor prezente istorice.
  • Calculul principalilor indicatori financiari şi analiza lor în funcţie de specificul şi sezonalitatea activităţii societăţii la momentul prezent sau pe perioade anterioare.
 • Urmăreşte on-line toate creanţele şi datoriile, indiferent de natura lor. Se urmăresc plăţile la furnizori şi repartizarea lor pe facturi primite, respectiv încasările de la clienţi şi repartizarea pe facturi.
   
 • Asigură un sistem automat de generare a plăţilor aflate la scadenţă, utilizând modurile de plată dorite, banca şi contul dorit.
   
 • Include evidenţa valorilor mobiliare.
   
 • Asigură toate rapoartele legale şi o gamă largă de rapoarte uzuale, cum ar fi registre de bancă şi de casă, facturi clienţi / furnizori neînchise, balanţe de parteneri pe vechime, legături între facturi şi plăţi, avansuri neînchise, etc.
   
 • Rulează rapoarte referitoare la situaţia financiară a societăţii:
  • Situaţii complete şi diverse privitoare la creanţe şi datorii, prezentate pe parteneri, perioade, agenţi, locaţii, etc.
  • Formulare de evidenţiere a situaţiei financiare.
  • Formulare definite în funcţie de specificul şi necesităţile societăţii.
  • Simplifică comunicarea cu auditorii sau cu grupul din care face parte compania, printr-o imagine integrată şi uniformă a finanţelor.
 • Este integrat nativ cu modulele de bază din suita Charisma ERP: Financiar, Vânzări, Achiziţii, Mijloace Fixe, Gestiunea bugetelor, Gestiunea stocurilor, Comerţul exterior, Gestiunea asigurărilor şi a Contractelor de finanţare.

înapoiDemo live

 
Ne găsiţi şi pe  
© 2016 TotalSoft| Termeni şi condiţii | Site Map |Contact
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.