Module

Software medical - Configurari generale

Configurări generale

Modulul de configurări generale permite organizarea şi structurarea activităţilor unităţilor componente ale unei instituţii medicale, indiferent de complexitate sau dimensiune de personal medical. Produsul gestionează tipurile de servicii oferite, contractele medicale, dicţionare specifice activităţilor secţiilor interne, denumirea şi configurarea saloanelor. Modulul Configurări Generale poate fi integrat cu orice alt modul din Charisma Medical Software.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Management Pacienti | Charisma CMS

Pacienţi

Modulul Pacienti gestionează în mod unitar datele sensibile şi dosarul medical al pacientului, incluzând istoricul de boli, medicamentaţia sau tratamentele anterioare. Aceste informaţii sunt înregistrate şi puse la dispoziţie centralizat în timp real personalului medical, eliminându-se erorile umane în administrarea medicamentaţiei şi crescând siguranţa pacienţilor.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Modul Programari | Charisma ERP

Programări

Modulul Programări oferă atât pacienţilor cât şi medicilor o programare eficientă la nivelul unităţii medicale, în funcţie de disponibilitatea doctorilor, a încărcării camerelor de consultaţie sau a aparatelor. Soluţia permite programări pe mai multe locaţii în acelaşi timp, generează automat liste de aşteptare, reaminteşte programările prin e-mail, telefon sau SMS şi economiseşte timpul pacienţilor oferind posibilitatea programărilor prin Internet.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Ambulatoriu de specialitate

Ambulatoriu de Specialitate

Modulul Ambulatoriu de Specialitate integrează întreaga activitate a ambulatoriului de specialitate, extrăgând informaţii complete despre pacienţii care se prezintă pentru analize, consultaţii, internare sau alte activităţi specifice, şi integrându-le atât cu rezultatul operaţiilor care se desfăşoară în ambulatoriul de specialitate, cât şi cu fluxul de date existent în unitatea medicală, incluzând cabinetele de consultaţii.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Management Consultatii | Charisma CMS

Consultaţii

Modulul Consultaţii înregistrează serviciile prestate în timpul consultaţiilor medicale şi rezultatele analizelor efectuate în urma acestor consultaţii. Diagnosticul şi prescripţiile medicale rezultate sunt salvate în sistem, putând fi accesate ulterior de către personalul medical, oricând este necesar. Mai mult, rezultatele analizelor pot fi accesate on-line şi de către pacient, în cazul în care modulul este integrat cu celelalte module din Charisma Medical.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Scheme Tratament | Charisma CMS

Scheme de Tratament

Modulul Scheme de Tratament este destinat uniformizării proceselor şi procedurilor de lucru în cadrul unei unităţi medicale, oferind posibilitatea stabilirii unui flux de activităţi clare şi aplicabile de către toţi utilizatorii sistemului. Produsul creşte eficienţa operaţională prin uniformizarea metodologiei de tratament pentru anumite cazuri, utilizatorul fiind asistat în luarea unei decizii pe baza unui proces stabilit anterior.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Medicina de familie

Medicină de Familie

Modulul Medicină de Familie integrează activitatea specifică din asistenţa medicală primară cu celelalte informaţii din cadrul unităţilor medicale, oferind o imagine unică, centralizată şi uşor accesibilă, asupra informaţiilor relevante despre pacienţi. Produsul permite raportarea activităţii către CAS în vederea decontării, cât şi raportarea conform standardelor SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) şi DSP.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Medicina muncii

Medicina Muncii

Modulul Medicina Muncii automatizează evidenţa vizitelor medicale, analizelor şi rezultatelor pentru angajaţi din momentul angajării cât şi ulterior, funcţie de periodicitatea stabilită conform condiţiilor specifice de muncă. Sistemul centralizează certificatele de aptitudine şi urmărirea evoluţiei sănătăţii angajaţilor, fiind perfect compatibil cu SIUI si cu raportarea privind decontarea cu casele de asigurări de sănătate.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Camera de garda

Cameră de Gardă / UPU / Internări

Modulul Camera de Gardă a fost dezvoltat la cererea insituţiilor medicale care doreau reducerea timpului necesar formalităţilor de internare sau transferului către alte unităţi medicale. Soluţia înregistrează pacienţii care se prezintă în camera de gardă, generează fişele de prezentare şi înregistrează consultaţiile şi serviciile medicale prestate, simplificând în plus transferul rapid către alte unităţi medicale.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Sectie | Charisma CMS

Secţie

Modulul destinat secţiilor medicale a fost proiectat special pentru a monitoriza pacienţii de la internarea în secţie şi până la părăsirea acesteia. Produsul asigură gestiunea tuturor fişelor de internare, externare şi examinare, gestiunea pacienţilor pe secţie, salon sau pat, informaţii despre costul pe pacient, gestiunea transferurilor între secţii sau la terapie intensivă, oferind transparenţă asupra tuturor datelor medicale înregistrate pe perioada spitalizării.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Bloc operator

Bloc Operator

Modulul Bloc Operator este destinat sectiilor de tip sala de operatii/bloc operator si pune la dispozitia utilizatorului posibilitatea de a organiza procesele si a colecta o serie de date necesare raportarilor.

Înapoi sus mai mult

Program Laborator | Charisma ERP - Software Medical

Laborator

Software Laborator care automatizează şi simplifică procesele cheie din cadrul laboratoarelor medicale, cum ar fi preluarea cererilor de analize, transmiterea acestora către analizoare, preluarea rezultatelor de la analizoare, validarea rezultatelor şi emiterii buletinului de analize. Modulul stochează informaţiile în format electronic, elimină erorile umane şi permite transferul rezultatelor rapid către entităţile interesate.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Farmacie | Charisma CMS

Farmacie

Modulul Farmacie a fost special dezvoltat pentru a asigură gestiunea stocurilor de medicamente şi a documentaţiei necesare reaprovizionări, la nivelul oricărui tip de unitate medicală, indiferent de dimensiune sau complexitate. Produsul asigură gestiunea necesarului de medicamente la nivel de secţie şi planificarea eliberărilor de medicamente, funcţie de acest necesar.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Explorari Functionale si Investigatii

Explorări Funcţionale şi Investigaţii

Modulul Explorări Funcţionale şi Investigaţii automatizează procesele specifice departamentelor de radiologie, permiţând înregistrarea şi salvarea rezultatelor din electrocardiografii, radiologii, tomografii, radioscopii sau ecografii, şi ataşarea acestora la fişa pacientului. Aceste informaţii sunt accesibile on-line, simplificând accesul la infomaţie a personalului medical, a medicului de familie sau a altor spitale.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Modul Imagistica | Charisma CMS

Imagistică

Modulul Imagistică oferă managementul complet al tuturor imaginilor rezultate în urma investigaţiilor medicale asupra pacienţilor, asigurând comunicaţia cu aparatele medicale prin protocolul DICOM. Produsul asigură preluarea şi stocarea centralizată într-o bază unică de date, arhivarea şi indexarea imaginilor, şi accesul rapid la imaginile rezultate în urma controalelor de specialitate, la nivelul întregii unităţi medicale.

Înapoi sus mai mult

Software medicala - Contracte si asigurari

Contracte şi Asigurări

Contractele şi abonamentele încheiate cu clienţii, politica de preţuri şi campaniile promotionale derulate de unitatea medicală influenţează în mod direct eficienţa operaţională şi profitabilitatea acesteia. Modulul Contracte şi Asigurări a fost dezvoltat special pentru a permite administrarea abonamentelor şi contractelor cu clienţii, asigurărilor medicale şi relaţia cu CAS-ul, cât şi înregistrarea automată a serviciilor prestate în baza contractelor sau promoţiilor.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Facturare | Charisma CMS

Facturare

Modulul Facturare acoperă procesul de decontare cu furnizorii, clienţii şi pacienţii pe baza serviciilor prestate şi a preţurilor aferente acestora, ţinând cont de contractele sau abonamentele deja existente. Soluţia se integrează perfect cu orice sistem financiar contabil, având impact major în simplificarea activităţilor generatoare de venit şi în automatizarea procesului de facturare la nivelul unităţii medicale.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Contracte colaboratori

Contracte Colaboratori

Modulul Contracte Colaboratori optimizează relaţiile cu furnizorii, administrând toate contractele şi evidenţa facturilor de achiziţie, dar şi politicile de fidelizare pe bază de comisionare a furnizorilor tradiţionali. Soluţia răspunde oricăror nevoi privind gestiunea relaţiilor cu medicii colaboratori sau cu furnizorii de servicii medicale, oferind analize şi situaţii la zi pentru eficientizarea acestor relaţii.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Management Parteneri | Charisma CMS

Reţea Parteneri

Modulul Reţea Parteneri a fost dezvoltat special pentru a acoperi nevoile unităţilor medicale care oferă servicii complexe, prin intermediul unei reţele de parteneri specializaţi. Soluţia înregistrează consultaţiile derulate prin parteneri, asigură supervizarea calităţii serviciilor conform prevederilor contractuale şi automatizează procesul de decontare, generând rapoarte detaliate pentru supervizarea, optimizarea şi simplificarea relaţiei cu partenerii.

Înapoi sus mai mult

Software Medical - Rapoarte Statistice | Charisma CMS

Rapoarte Statistice / DRG

Modulul Rapoarte Statistice / DRG este un motor extrem de robust şi flexibil, care oferă o imagine centralizată, transparentă, asupra tuturor activităţilor desfăşrate în cadrul unei unităţi medicale. Produsul generează rapoarte, statistici şi analize detaliate asupra indicatorilor de performanţă financiari sau non-financiari. Lipsa unui modul de raportare reduce cu până la jumătate eficienţa unui sistem informatic, care s-ar limita strict la înregistrarea unor date în sistem.

Înapoi sus mai mult

Software Medical Charisma CMS - Integrare cu HL7, SIUI

Interfaţă cu Alte Sisteme (HL7, SIUI)

Activitatea din cadrul unei unităţi medicale presupune interacţiunea cu diverse sisteme informatice, interne sau externe unităţii medicale, care gestionează informaţii vitale în activitatea organizaţiei. Din acest motiv, eliminarea erorilor umane datorate preluării greşite a acestor informaţii cât şi stocarea lor într-o manieră care să permită o accesare rapidă sunt importante pentru orice medic.

Înapoi sus mai mult

Fisa Electronica a Pacinetului | Charisma CMS - Soft medical

Fişa Electronică a Pacientului (EMR)

Volumul de informaţii vehiculate în cadrul unei unităţi medicale este uriaş, fiind direct influenţat de fluxul pacienţilor cât şi de obligativitatea păstrării unor fişe detaliate cu istoricul medical al acestora. Implementarea unui sistem informatic care să asigure reducerea semnificativă a timpul necesar accesării informaţiilor medicale ale pacienţilor, dar şi a costurilor implicate de administrarea arhivelor fizice poate creşte eficienţa unităţii medicale cu până la 6%.

Înapoi sus mai mult

Software medical - Self Service | Charisma ERP

Portal Self Service

Modulul Portal Self Service reprezintă un portal web care poate fi accesat atat de pacienţi cat si de medici în vederea parcurgerii acestor paşi în mod rapid. Prin intermediul acestui portal, pacienţii îşi pot programa vizitele la medici, pot vizualiza rezultatele analizelor efectuate şi pot primi detalii referitoare la diagnostic, tratament, etc. Medicii îşi pot vizualiza consultaţiile, pot transmite rezultatele analizelor efectuate către pacienţi şi pot raspunde la eventualele întrebări ale pacienţilor referitoare la tratament şi diagnostic.

Înapoi sus mai mult

Experimentaţi acum

Descoperiţi cea mai accesibilă şi intuitivă soluţie de afaceri.

Demonstraţie gratuită

Newsletter

Fii la curent cu ultimele noutăţi în tehnologie!

* Nici nouă nu ne place spam-ul, de aceea fii sigur că toate datele sunt confidenţiale şi protejate.
 
Ne găsiţi şi pe  
© 2016 TotalSoft| Termeni şi condiţii | Site Map |Contact
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.