Αρχική Σελίδα I Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

08/03/2010


Οποιαδήποτε χρήση αυτής της ιστοσελίδας (site) επιβεβαιώνει ότι έχετε διαβάσει και άνευ όρων συμφωνήσει με τους Νομικούς Όρους. Αν δεν συμφωνείτε (πλήρως ή μερικώς) με αυτούς τους Νομικούς Όρους, θα σας παρακαλούσαμε να μην χρησιμοποιήσετε  αυτό το site.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Νομικούς Όρους για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την TotalSoft στο legal@totalsoft.ro. Αν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, οι πληροφορίες επικοινωνίας είναι διαθέσιμες στην σελίδα «Επικοινωνία» του site.

Αυτή η δικτυακή τοποθεσία σας παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, πληροφορίες όπως έγγραφα, προϊόντα, υπηρεσίες, μελέτες και αναλύσεις τρίτων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη ρητή συναίνεση όλων των εμπλεκομένων μερών.


ΟΡΙΣΜΟΙ


Νομικοί Όροι είναι οι όροι που περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα. Κάθε πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών από αυτό το site σημαίνει την άνευ όρων συγκατάθεσή σας.

Έγγραφο θεωρείται κάθε ομαδοποίηση πληροφορίας, είτε στο σύνολό της είτε μερικώς.
Άνευ αδείας πρόσβαση θεωρείται οποιαδήποτε πρόσβαση ή προσπάθεια πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους εν λόγω Νομικούς Όρους ή με άλλη σύμβαση που μπορεί να έχετε με την TotalSoft.

Λογισμικό θεωρείται οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί να ερμηνευθεί από έναν υπολογιστή, ανεξάρτητα από τον προορισμό του και το πλαίσιο χρήσης του.

Spam θεωρείται οποιοδήποτε μαζικό μήνυμα που δεν έχουν ζητηθεί από τον αποδέκτη του. Εμπορική επικοινωνία που συμμορφώνεται με την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία αποτελεί εξαίρεση.

Φόρουμ είναι μια ομάδα συζήτησης, μια περιοχή επικοινωνίας, ένα γραφείο πληροφοριών, επιστολές προς την TotalSoft ή τους υπαλλήλους της, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο με το οποίο μπορείτε να στείλετε ή να δημοσιεύσετε μηνύματα.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. Χρήση εγγράφων και πληροφοριών
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να καταφορτώσετε, να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των πινάκων που περιλαμβάνονται στα εν λόγω έγγραφα, όπως δελτία τύπου, αναλύσεις αγοράς, περιγραφές των προϊόντων ή υλικών τεχνικής υποστήριξης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) Τα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο, για την προσωπική σας πληροφόρηση; Και (2) Τα έγγραφα δεν μπορούν να τροποποιηθούν σε καμία περίπτωση. Εκτός από καλοπροαίρετη χρήση, για  ενημερωτικούς σκοπούς, δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε, να καταφορτώσετε, να αντιγράψετε, να εκτυπώσετε να αναπαράγετε ή να διαδώσετε τα έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας χωρίς γραπτή ειδοποίηση από την TotalSoft SA.
 

2. Χρήση του λογισμικού
Οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσβαση σε ή καταφορτώνετε μέσω του site, καθώς και τα σχετικά με το λογισμικό έγγραφα, προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και ανήκει στην TotalSoft ή άλλους προμηθευτές. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τη συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης που περιλαμβάνεται στη συμφωνία που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Η χρήση, αναπαραγωγή και αναδιανομή του λογισμικού απαγορεύεται αυστηρά, εκτός από άλλες περιπτώσεις που ρυθμίζονται από τη συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης. Οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα δεν αναφέρονται στη συμφωνία για την άδεια εκμετάλλευσης είναι κατοχυρωμένα.
 

3. Χρήση του φόρουμ
Συμφωνείτε να μην αποστείλετε, αναρτήσετε ή δημοσιεύσετε στο φόρουμ οποιοδήποτε τύπο μηνύματος το οποίο: (α) είναι πλαστό ή παραπλανητικό (β) είναι δυσφημιστικό για μια εταιρεία ή πρόσωπα μέσα σε μία εταιρεία (γ) επιτίθεται στα προσωπικά δικαιώματα ενός ατόμου, ή προωθεί το ρατσισμό (δ) είναι άσεμνο (ε) παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (στ) εκπροσωπεί επικοινωνία που δεν ζητήθηκε, "junk mail" ή "spam " ή (ζ) παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Το φόρουμ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν έχετε το δικαίωμα να στείλετε, αναρτήσετε, δημοσιεύσετε ή διανείμετε μηνύματα που περιέχουν αιτήματα για χρήματα, προαγωγές, διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι δεν θα ζητήσετε από άλλους χρήστες αυτού του site να χρησιμοποιήσουν ή να γίνουν μέλη online ή offline υπηρεσίας, άλλης εταιρείας. Εκτός από περιπτώσεις που ρητά επιτρέπεται από την TotalSoft Α.Ε., συμφωνείτε να μην συλλέξετε ή κρατήσετε προσωπικές πληροφορίες που ανήκουν σε άλλους χρήστες του site.

Η TotalSoft Α.Ε. δεν έχει την υποχρέωση παρακολούθησης του φόρουμ ή των συμμετεχόντων στο φόρουμ. Η TotalSoft Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει το περιεχόμενο του φόρουμ και να απομακρύνει κάθε μήνυμα χωρίς γραπτή ειδοποίηση.

4. Κωδικοί πρόσβασης και περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση
Η πρόσβαση και η χρήση περιοχών με χρήση κωδικού πρόσβασης, είναι περιορισμένη σε χρήστες που επιτρέπεται να εισέλθουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν έχετε το δικαίωμα να αποκαλύψετε κωδικούς πρόσβασης, πληροφορίες χρηστών ή δικαιώματα πρόσβασης σε αυτές τις περιοχές. Είστε άμεσα υπεύθυνοι για την ασφαλή διατήρηση του κωδικού πρόσβασης και της σχετικής με το username πληροφορίας, καθώς και των δραστηριοτήτων που εκτελέσθηκαν με τη χρήση του κωδικού και των δικαιωμάτων πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα την TotalSoft Α.Ε. για οποιαδήποτε παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή των δικαιωμάτων του χρήστη σας.

Η TotalSoft Α.Ε. ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές.

5. Νόμιμη χρήση
Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό ή σκοπό που αντιτίθεται σους κανόνες που ορίζονται στους Νομικούς Όρους. Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το site με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσετε, καταστρέψετε, απενεργοποιήσετε ή υπερφορτώσετε οποιοδήποτε λογαριασμό, σύστημα ή μέρος του δικτύου της TotalSoft SA. Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτοματοποιημένα εργαλεία όπως robots, spiders, ή scrapers για την πρόσβαση σε λογαριασμούς, συστήματα ή του δικτύου της TotalSoft Α.Ε.

Οι χρήστες που προσπαθούν να διαπεράσουν την ασφάλεια αυτού του site, των συστημάτων και των δικτύων της TotalSoft SA και συνεργατών, μπορούν να εναχθούν στα Δικαστήρια Αστικού και Ποινικού Δικαίου.

6. Κλείδωμα πρόσβασης
Συμφωνείτε ότι η TotalSoft μπορεί να εμποδίσει την πρόσβασή σας στο site, συμπεριλαμβανομένου του φόρουμ, και σε κάθε λογαριασμό χρήστη που θα μπορούσε να σχετίζεται με το site.

7. Πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανήκουν σε τρίτους
Η ιστοσελίδα προσφέρει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες και περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών της ιστοσελίδας, φορέων, συνεργατών και χορηγών. Αποδέχεστε ότι TotalSoft δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο που προσφέρονται από αυτές τις τοποθεσίες. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Νομικούς Όρους των εν λόγω χώρων, σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλες ρήτρες χρήσης.

Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση, να λάβετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρεται από τρίτον, η άμεση σχέση σας θα είναι με εκείνον. Αποδέχεστε ότι TotalSoft δεν είναι υπεύθυνη για: (α) την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (β) τη συμμόρφωση με τις ρήτρες των συμφωνιών του πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών ή την εγγύηση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών . Αποδέχεστε ότι TotalSoft δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή πρόβλημα που λαμβάνει χώρα μετά τις δεσμεύσεις με τρίτους.

 8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, SOFTWARE, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η TOTALSOFT ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ  ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ. Η TOTALSOFT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ: (Α) Ο ΧΩΡΟΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ (Β) ΤΟ SITE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ (Γ) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ , SOFTWARE, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ, Ή (Δ) ΟΤΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η SERVICE,  ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗΚΕ Ή ΑΓΟΡΑΣΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE, ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΥΛΙΚΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, SOFTWARE, ΠΡΟΪΟΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΦΟΡΤΩΣΗ Ή ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ SITE, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ. Η TOTALSOFT Α.Ε. ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,ΥΛΙΚΟΥ,SOFTWARE,ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η TOTALSOFT Α.Ε. ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

9. Περιορισμός Ευθύνης

Η TOTALSOFT Α.Ε. ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΣΟΔΩΝ Η ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, Ή ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟΥ,ΥΛΙΚΟΥ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,SOFTWARE,ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

10. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η TotalSoft Α.Ε. ενδιαφέρεται άμεσα για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και έχει αναπτύξει εσωτερικές πολιτικές αφιερωμένες για αυτό το λόγο.

Με την πρόσβαση σε αυτό το site, συμφωνείτε ότι TotalSoft Α.Ε. θα χρησιμοποιήσει, για σκοπούς μάρκετινγκ και πωλήσεων, τα δεδομένα που μας παρέχετε σκόπιμα με τη συμπλήρωση μιας φόρμας ή πεδίων σε αυτό το site.

Η πρόσβαση σε αυτό το site και η δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε αυτό, ελέγχεται διαρκώς από TotalSoft SA, και οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση αυτής της υπηρεσίας.

11. Πρόσβαση ανηλίκων
Οι ανήλικοι προτείνεται να μην χρησιμοποιήσουν αυτό το site και τους ζητούμε να μην υποβάλλουν οποιαδήποτε πληροφορία σε εμάς.

12. Τροποποίηση αυτής της συμφωνίας
Η TotalSoft Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτή η συμφωνία χωρίς προσωπική κοινοποίηση προς τους επισκέπτες. Οποιαδήποτε τροποποίηση αρχίζει να ισχύει κατά τη στιγμή της δημοσίευσής της σε αυτή την ενότητα του site.

13. Ανωτέρα Βία
Η TotalSoft Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η παράβαση της υποχρεώσεως οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο.

14. Επιλογή Νόμου
Η συμφωνία αυτή διέπεται από την εφαρμοστέα Ρουμανική νομοθεσία. Κάθε διαφορά θα πρέπει να επιλυθεί στο δικαστήριο του κοινοτικού δικαίου, στου οποίου τη δικαιοδοσία υπάγεται η TotalSoft Α.Ε.

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.